Eesti Energia sai loa Narva allmaakaevanduse rajamiseks

 (5)
Estonia kaevandus
Estonia kaevandusFoto: Jevgenija Zelenskaja

Keskkonnaministeerium kinnitas sel nädalal Narva karjääri kaevandamislubade muutmise otsuse, millega ühendatakse kehtivate kaevandamislubade aastamäärad, lubatakse lisaks avakaevandamisele võtta kasutusele kombainkaevandamise tehnoloogia ja pikendatakse kaevandamislubasid 10 aasta võrra.

Kaevandamisloa muutmine võimaldab Eesti Energial võtta 2019. aastast kasutusele allmaatehnoloogia. Kasutusele võetav efektiivne ja keskkonnahoidlik kombainkaevandamise tehnoloogia vähendab põlevkivi allmaakaevandamisel tekkivaid kadusid 5-10 protsendile ja kaevandamisega seonduvaid keskkonnamõjusid.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals selgitas, et seni allmaakaevandustes kasutusel olnud kamberkaevandamise meetodiga jäetakse 22-35 protsenti põlevkivist maa alla maapinda toestama.

„Kombainkaevandamise puhul kaevandatud alal maapind langatatakse ja saame maa alt seetõttu rohkem põlevkivi kätte. See on suur võit nii maavarade säästliku kasutamise seisukohast kui majanduslikult, kuna suurendab põlevkivist elektri ja õli tootmise konkurentsivõimet,“ rääkis Vals.

Lisaks põlevkivi säästlikumale kasutamisele vähendab allmaakaevandamine kombainkaevandamise tehnoloogia abil ka keskkonnamõjusid. „Kombainkaevandamine säilitab puutumatuna senise taimestiku ja maastiku üldilme,” lisas Vals.