Eesti Energia Utah kohtuasjast: USA kodanikuühiskond on aktiivne

 (23)
Eesti Energia Utah
Eesti Energia Utah Foto: Eesti Energia

USA maa-ameti analüüs näitas, et trassikoridorile keskkonnaloa andmine on väiksema keskkonnamõjuga kui alternatiiv – mitte anda keskkonnaluba trassikoridori rajamiseks, lausus Energia pressiesindaja Priit Luts vastuseks kommentaaripalvele, kuidas eelmisel nädalal USAs algatatud uus kohtuasi ettevõtte tegevust mõjutab.

Nimelt algatati eelmisel neljapäeval USAs Utah kohtus kohtuasi, mis seab kahtluse alla Eesti Energia sealse põlevkiviprojekti heakskiitmise seaduslikkuse. Hagejad toovad välja, et valitsus ja ametiasutused on Enefit American Oili projekti heaks kiites rikkunud mitmeid seadusi.

"Keskkonnamõjude hindamisel tegime viie aasta jooksul ametkondadega igakülgset koostööd. Keskkonnamõjude raporti koostamise jooksul toimus rohkelt avalikke arutelusid. Kõigil huvitatutel oli võimalik anda tagasisidet ning sealne maa-amet oli rahul kõikide lahendustega, mida oleme pakkunud trassikoridori keskkonnamõjude hindamise käigus tekkinud küsimustele," märkis Luts vastuseks küsimusele, kuidas kohtuasi ettevõtte USA projekti mõjutab ning kas sealt on oodata tagasilööke.

Seotud lood:

Mõju suurus sõltub sellest, mida kohus otsustab.

"USA maa-ameti analüüs näitas, et trassikoridorile keskkonnaloa andmine on väiksema keskkonnamõjuga kui alternatiiv – mitte anda keskkonnaluba trassikoridori rajamiseks," lausus Luts.

"USA kodanikuühiskond on aktiivne, mida kinnitab ka kõnealune kohtuasi," lisas ta.