Eesti ettevõtluse 700 tankisti saavad peagi tegutsemispiirangu

 (14)
Varimajandus
VarimajandusFoto: Siim Lõvi

Justiitsministeerium töötas välja äriseadustiku muutmise, et vähendada tankistide kasutamist Eesti ettevõtluses ja parandada üldist ärikultuuri taset, vahendab ERRi uudisteportaal.

Juba mõnda aega on Eestis olnud probleemiks ettevõtjad, kes jätavad oma majandustegevusega võetud kohustused võlausaldajate kanda.

Selleks kasutatakse erinevaid skeeme, mida iseloomustab asjaolu, et juriidilisest isikust võlgniku varatuks muutmise järel asendatakse juhtorganite liikmed isikutega, kes on varatud ja tegelikkuses ühingu juhtimises ei osale ehk nn tankistidega.

Eesti võlausaldajate liidu andmetel tegutseb Eestis aktiivselt umbes 700 tankisti, kellega on seotud enam kui 10 000 äriühingut koguvõlaga 355 miljonit eurot.

Tankistide teenuste kasutamise vähendamiseks kaotab eelnõu võimaluse võõrandada osaühingute osalusi olukorras, kus osaühingul on täitmata talle seadusega kehtestatud aruandluse kohustus.

Samuti piiratakse vangistusseaduse tähenduses kinnipeetavate võimalust osaleda äriühingu juhatuses, seda asendavas organis ning nõukogus.

Lisaks võimaldatakse kohtumäärusega piirata teatud juhtudel korduvalt pankrotimenetluse raugemise põhjustanud isikutel kuni üheks aastaks keelata tegutseda juhatuse või seda asendava organi liikme või likvideerijana.