Eesti ettevõtted on kriisiajal Baltikumi agaraimad palgakärpijad. Balti riikides on seis väga erinev

 (35)
Palgakärped
PalgakärpedFoto: Argo Ingver

Balti riikides läbiviidud SEB Baltic Business Outlook (BBO) uuring näitas, et Eesti ettevõtted on kriisile reageerinud eeskätt palgakärbetega. Samas näiteks erinevalt Läti ettevõtetest, on siinsed ettevõtted proovinud töökohti säilitada. Leedu ettevõtted proovisid samas vältida nii koondamisi kui ka palgakärpeid, olles kõige agaramad riigipoolsete palgakompensatsiooni meetmete kasutamisel.

BBO uuring näitas, et pea veerand (23%) siinsetest ettevõtetest tegi kriisiajal palgakärpeid, mida on rohkem võrreldes Läti (21%) ja Leeduga (16%). Samas võib uuringutulemustest järeldada, et Läti ettevõtted otsustasid hoopis koondamiste kasuks, sest koguni 26% küsitlusele vastanud Läti ettevõtetest kinnitas, et kärbivad töötajate arvu samas kui Eestis ja Leedus oli vastav näitaja kõigest 18%.

Nii koondamiste kui ka palgakärbete osas jäid Leedu ettevõtted naabritega võrreldes pigem konservatiivseteks ning seda ilmselt seetõttu, et maksimaalselt üritati ära kasutada riigi poolt pakutavaid toetusmeetmeid. Koguni rohkem kui veerand Leedu ettevõtetest kinnitas, et kasutasid palgakärbete ja koondamiste vältimiseks abimeetmeid samas kui Eestis tegi seda vaid 15% ning Lätis kõigest 8% ettevõtetest.

„Keskmise brutopalga kasv pidurdus teises kvartalis järsult ning enim pihta saanud harudes nagu majutus ja toitlustus nägime ka palkade langust. Kuigi inimlikult on see kindlasti raske, siis võrreldes koondamisega on selline lahendus kindlasti parem. Näeme juba täna märke majanduse taastumisest ja ettevõtted, kes on suutnud töötajaskonna säilitada, on siin selgelt paremas stardipositsioonis," kommenteeris analüüsi järeldusi Ainar Leppänen, SEB Panga juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht.

Koroonakriisi mõjusid analüüsiv SEB uuring toimus juulis 2020 ning kokku vastas 2566 ettevõtet, neist Eestis 1133, Leedus 1001 ning Lätis 432. Üle 90% küsitluses osalenud ettevõtetes oli kuni 50 töötajat ning rõhuv enamus neist olid kuni 10 töötajaga ettevõtted.