Eesti firma eesliinil. Euroopa pingestunud kaubandusolukorda leevendab meie ettevõte

 (2)
Eesti firma eesliinil. Euroopa pingestunud kaubandusolukorda leevendab meie ettevõte
Foto: Sixfold

Eesti taustaga ettevõte Sixfold lõi hiljuti tasuta kaardirakenduse, mis näitab, millistel piiridel on järjekorrad, et logistikaettevõtted teaks oma teekondi arvestada. See on kiiresti väga populaarseks osutunud. Ärileht uuris ettevõtte Eesti juhi Irena Mändmaa käest, mida Sixfold teeb ja kus täna kõige suuremaid piiriummikuid näha on.

Kui Euroopa piiridel asi tõsiseks läks, siis tormasite kiirelt appi.

Kui esimesed riigid hakkasid piire sulgema, tarneahelad venima, kaubad ei liikunud ja firmad olid teadmatuses, siis tundsime, et saame omalt poolt kasulikud olla.

Nägime, et piiridel on probleem ja meil omakorda on palju andmeid, millega saaks antud olukorras midagi kasulikku luua. Soovisime leida võimaluse jagada oma infot nendega, kelle jaoks see täna kriitilise tähtsusega on ja kes sellest keerulisel ajal kasu saaks.

Kaubavoogude puutumatuse hoidmine on prioriteet mitte ainult meie klientide jaoks, vaid ka valitsuste ja ühiskonna jaoks.

Nii valmiski ühe nädalavahetusega meie andmeteadlaste ja arendajate koostöös interaktiivne kaart, mis näitab reaalajas veoautode piiriületusaegasid. (Vaata seda siit https://covid-19.sixfold.com/)

Oleme jõudnud oma kaardirakendusega enam kui 300 000 tarneahela inimeseni, kes meie kaarti transpordi kavandamisel kasutavad - see näitab, et real-time visibility on muutunud tähtsamaks kui kunagi varem.

Millised on täna kõige suuremad murekohad, ka geograafilises mõttes? Millisena teie firma tänast olukord näeb, kus ootamatult on piirid kinni läinud?

Algselt olid kõige suuremad seisakud Itaalia piiridel, aga olukord muutus kiirelt. Eelmise nädala suurim murekoht oli Saksamaa-Poola piir - seisakud olid 60-70km pikkused, ooteajaga kohati üle 30 tunni. Kõige suurem probleem oli ja on teadmatus.

Seisakud ja viivitused muutuvad riigiti iga päev, iga tund. Täna on murekohad hoopis Šveitsi ja Ungari erinevatel piirialadel. Kaubasaatjad ja logistikud vajavad kaardirakendusel pakutud infot ümber suunamaks oma vedusid.

Oleme saanud juba palju tagasisidet kuidas Sixfoldi kaart transpordiplaneerijaid oma igapäevatöös aitab ning toetab, eriti just kriitiliste kaubatarnete osas nagu näiteks toidukaubad ja farmaatsiatööstuse kaubad.

Ja ehkki olukord piiridel on muutumas stabiilsemaks, tekib siiski aina uusi kitsaskohti.

Liikumispiirangud ja karantiin on tekitanud tööjõupuuduse, mis toob kaasa olulisi seisakuid logistikakeskustes, ladudes, terminalides ja sadamates.

Milliseid lahendusi teie firma tänases olukorras pakub ja kellele? Millised on üldse teie teenused klientidele?

Sixfold arendab ja käitab suurtootjatele fokusseeritud platvormi, mis võimaldab tootjatel saada reaalajas ülevaate oma kaubavoogudest üle terve tarneahela. Meie klientideks on näiteks Rockwool, Nestlé, Saint-Gobain ja ThyssenKrupp. Sixfoldi tehnoloogia ühendab nende ettevõttete kaupu vedavate kümnete tuhandete veokite reaalaja asukohad kaubatellimuste andmetega ja nii teavad meie klientide logistika- ja klienditeeninduse osakondade töötajad igal ajahetkel, kus nende kaubad on ja millal need klientideni jõuavad. Meie klientide ostuosakonnad ja juhtkonnad saavad meilt aga kasulikku ärianalüütikat nende veopartnerite tootlikkuse ja tarnetäpsuse kohta.

Sixfold muudab tarneahela selle osapooltele reaalajas jälgitavaks ja ennustatavaks, näidates kauba asukoha hetkestaatust ja ETA't (eeldatavat saadetise kohalejõudmise aega) tootjale, vedajale ja lõppkliendile.

Meie reaalajas veokite piiriületusaegade kaart on mõeldud kõigile, kes sellest kasu saavad - veoautojuhid, logistikud või riigiametnikud, juurdepääs on kõigile tasuta.

Sixfoldi asutasid 2017. aastal kogenud ettevõtjad, kelle varasem kogemus hõlmab Skype'i, Bolti, Teleporti ja Voogi ehitamist ja käivitamist, samuti Fortune 500 ettevõtete nõustamist McKinsey's. Firmas on ligi 60 töötajat ning arenduskeskused Tallinnas ja Tartus. Lisaks asub äriarenduskeskus Austria pealinnas Viinis ning müügiarendused Saksamaal, Poolas ja Hollandis. Eestis asub 2/3 ettevõtte töötajatest.

Ettevõtte asutajad on Tõnu Runnel, Märt Kelder, Magnus Hiie, Priit Haamer ja Wolfgang Wörner.