Eesti Golfikeskus jõudis mullu väikesesse kasumisse

 (1)
Eesti Golfikeskus jõudis mullu väikesesse kasumisse
Foto: Ilmar Saabas

AS Eesti Golfikeskuse aktsionärid kinnitasid teisipäeval toimunud korralisel üldkoosolekul firma 2009. aasta majandusaasta aruande, mille põhjal oli ettevõtte mullune puhaskasum 1,96 miljonit krooni.

Aruandest selgub, et 2008. aastal oli Keila vallas Niitväljal asuv Eesti Golfikeskus 987 552 krooniga kahjumis, teatas BNS.

Eesti Golfikeskuse eelmise aasta müügitulu oli 10,4 miljonit krooni, mis on võrreldes üle-eelmise aastaga 19 protsenti vähem.

Peamise osa tuludest moodustasid klientide hooldustasud summas 3,2 miljonit krooni ja green fee'de müük 3,15 miljoni krooni eest.

Aruande põhjal oli Eesti Golfikeskuse suurimaks kuluartikliks mullu tööjõukulu. Firma palgal oli mullu 29 inimest, kelle palgakulu oli koos sotsiaalmaksudega kokku 3,8 miljonit krooni. Tööjõukuludest 109.000 krooni oli juhatuse liikme tasu.

2009. aastal investeeris Eesti Golfikeskus katusealuse harjutusala ehitusse 641.000 krooni. Suurem investeering oli ka uue, 18-rajalise golfiväljaku projekti tellimine.

Aruandest selgub, et sel aastal kavatses firma kasvatada golfikeskuse tulusid ja suurendada positiivset rahavoogu. Teenitud vahendite arvelt oli plaanis tagastada võetud laene ja investeerida keskuse laiendusse.

Eesti Golfikeskuse majandustulemusi auditeerinud audiitor märkis oma arvamuses, et materiaalse põhivara bilansikirjel kajastuvad muuhulgas lõpetamata ehitused summas 3,56 miljonit krooni.

Audiitori sõnul on tegemist golfiväljakute rajamise kapitaliseeritud kulutustega, mille kajastamise ja väärtuse õigsuses ei ole ta veendunud.

Audiitor märkis, et nimetatud kulutustest kolm miljonit krooni on tehtud enne 1996. aastat. Juhul kui vara tulu tekkimises ei osale, võib osutuda vajalikuks vara väärtuse allahindlus. Ettevõtte juhtkond pole aga vara väärtuse testi läbi viinud.

"Nii amortisatsioonikulu kui vara väärtuse langus vähendaks aruandeperioodi tulemit ja omakapitali. Auditi käigus saadud tõendusmaterjali põhjal ei oska me võimaliku vea suurust hinnata," seisab audiitori arvamuses.

Niitvälja golfikeskuse infokirjast selgub, et Eesti Golfikeskuse nõukogu esimehe Aivar Riimetsa sõnul on väikesesse kasumisse jõudmisest olulisem, et põhitegevusest tulenev rahavoog oli ligi kolme miljoni krooniga positiivne.

Teenitud tulude arvelt vähendati eelmisel aastal laenukohustusi ning investeeriti keskuse arendamisse ja olemasoleva parkväljaku renoveerimisse, märkis Riimets.

Aktsionäride koosolekul anti ka lühiülevaade Eesti Golfikeskuse tulevikuplaanidest klubihoone laiendamise teemal ja uute golfiradade ehitamisest Niitväljale.

Lisaks valisid aktsionärid koosolekul Eesti Golfikeskuse uue nõukogu. Alates 1. juulist on firma nõukogu liikmeteks Riimets, Sami Seppänen, Enn Einla, Tarmo Lehiste, Priit Ingver ja Gunnar Toomemets.

Krediidiinfo andmeil olid viis esimest liiget nõukogus ka varem, Toomemetsa asemel oli enne nõukogus Oliver Kangro.