Eesti inimesed peavad oma elu kindlustamist järjest vajalikumaks

 (2)
Eesti inimesed peavad oma elu kindlustamist järjest vajalikumaks
Foto: Ester Vaitmaa

Eestis sõlmitud elukindlustuslepingute arv kasvas selle aasta esimeses pooles kaheksa protsenti, võrreldes 2014. aasta sama perioodiga.

Finantsinspektsioonile esitatud andmete põhjal oli Eestis juuni lõpu seisuga sõlmitud 220 321 elukindlustuslepingut. Möödunud aasta juuni lõpus oli vastav number 204 175.

Elukindlustusseltsid kogusid 2015. aasta esimeses pooles Eestis kaks protsenti rohkem kindlustusmakseid, võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Kõige rohkem laekus kindlustusmakseid investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusel, kokku 42 miljonit eurot.

Investeerimisriskiga elukindlustus erineb traditsioonilisest kindlustusest, sarnanedes põhiolemuselt investeerimisteenusele. Investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu väärtus sõltub selle alusvaraks olevate finantsinstrumentide tootlusest ning investeerimisrisk on kindlustusvõtja kanda.

Jõusolevate lepingute arvu järgi oli kõige nõutavam elukindlustusliik 2015. aasta esimesel poolaastal Eestis surmajuhtumikindlustus, mis moodustas 47 protsenti kõikidest kindlustuslepingutest. Aasta jooksul sõlmiti 15 850 uut surmajuhtumikindlustuse lepingut.

Juuni lõpu seisuga oli kokku sõlmitud 102 641 surmajuhtumikindlustuslepingut. Surmajuhtumikindlustus sõlmitakse eesmärgiga tagada soodustatud isikule kindlustusvõtja surma korral toimetuleku- ja valuraha.

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute kindlustusmaksete maht ulatus esimesel poolaastal 17 miljoni euroni, moodustades 39 protsenti elukindlustusseltsidele laekunud maksete kogumahust. Järgnesid annuiteet ja kapitalikogumiskindlustus – mahuga vastavalt 10 miljonit eurot ja 8 miljonit eurot. Kapitalikogumiskindlustuse lepingus on surmariskikaitsega ühendatud raha kogumine näiteks pensionieaks, lapse kõrgkooliõpinguteks või muul eesmärgil.

Siin tegutsevatest elukindlustusseltsidest kogus esimesel poolaastal kõige rohkem kindlustusmakseid Eestis suurima turuosaga (41 protsenti) Swedbank Life Insurance – 17 miljonit eurot. Järgnes 23 protsendi suuruse turuosaga SEB Elu- ja Pensionikindlustus kindlustusmaksete mahuga 10 miljonit eurot. Suuruselt kolmas oli Compensa Life Vienna Insurance kindlustusmaksete mahuga 8 miljonit eurot, kelle turuosa on Eestis 19 protsenti.