Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid algatavad Swedbanki osas uurimise. "Vaatame iga kivi alla. Palume ühisuurimises osaleda ka Läti finantsjärelvalvel"

 (27)
Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler
Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar KesslerFoto: Andres Putting

Eesti Finantsinspektsioon ja Rootsi Finansinspektionen peavad 20. veebruaril 2019 Rootsi televisioonis (SVT) avaldatud infot võimaliku rahapesu kahtluse kohta Swedbankis väga tõsiseks, mistõttu algatavad nad selle osas ühisuurimise.

„SVT avalikustatud info on väga tõsine, vaatame koos oma Eesti kolleegidega iga kivi alla, et olukorda igakülgselt hinnata. Palume ühisuurimises osaleda ka Läti finantsjärelevalvel," sõnas Rootsi finantsjärelevalve peadirektor Erik Thedéen.

Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve leppisid täna kokku ühisuurimise alustamises SVTs avaldatud informatsiooni kontrollimiseks. Uurimises on lubanud osaleda ka Leedu keskpank, aidates vajadusel Rootsi ja Eesti järelevalvet vajaliku informatsiooniga.

Eesti finantsinspektsioon juht Kilvar Kessler märkis, et rahapesu riskidega tegelemine on olnud Eesti finantsjärelevalve prioriteet alatest 2014. aastast alates. "Oleme selle ajaga tuntavalt vähendanud mitteresidentide äri osakaalu, elimineerides sellega olulisi riske ning suunates panku tõstma riskikontrolli standardeid. Hindame kõrgelt koostööd Rootsi ja teiste riikidega üles kerkinud juhtumiga tegelemisel," lausus Kessler.

Finantsinspeksioon selgitas, et on äärmiselt oluline, et panga juhtkond suhtuks meedias esitatud kahtlustustesse samuti väga tõsiselt ning võtaks kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada panga tegevuse vastavus seadustele ja regulatsioonidele.

Uurimise alustamist põhjendasid finantsinspektsioonid sellega, et Euroopa Liidus piiriüleselt tegutsevate pankade järelevalve on panga päritoluriigi ja vastuvõtva riigi ühine vastutus. "Sellest tulenevalt on Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve vahel välja kujunenud hea ja tihe koostöö Eestis tegutsevate Rootsi pankade tütarettevõtete, Rootsis asuva emaettevõtte ja pangagrupi kui terviku üle järelevalve teostamiseks," kinnitas Eesti finantsinspektsioon.