Eesti Kaardikeskus lõpetas tegevuse

 (1)
Siim Kiisler
Siim KiislerFoto: Sven Arbet

Keskkonnaminister Siim Kiisler kirjutas alla käskkirjale, millega lõpetatakse aktsiaselts Eesti Kaardikeskuse tegevus alates 31.12.2017 ja stereokaardistusega seotud tegevused viiakse üle maa-ametisse. Volituse selleks andis Vabariigi Valitsus.

Kaardikeskus on olnud turul pikka aega ainuke stereokaardistuse pakkuja ja enamjaolt on teenuse tellijaks olnud maa-amet. Kuna maa-amet teeb ka ise stereokaardistust ja vastav kompetents on olemas, on otstarbekas Kaardikeskuse tegevuse lõpetamisega viia stereokaardistus koos vajalike ressurssidega täielikult üle maa-ametisse. Kaardikeskuse töötajad, kellele maa-ametil on tööd pakkuda ja kellele tingimused sobivad, jätkavad tööd Maa-ametis.

Keskkonnaminister Siim Kiisler kommenteeris, et kaardikeskuse tegevus lõpetatakse, kuna viimase paari aasta jooksul on asutuse peamiseks töövaldkonnaks jäänud fotogramm-meetriline kaardistamine ehk stereokaardistus. „Riigile kuuluva äriühinguna ei ole Eesti Kaardikeskusel sellisel kujul mõistlik jätkata. Seetõttu täidab vastavaid avaliku sektori ülesandeid edaspidi maa-amet. Võimalikke teenuseid vabaturule peaks pakkuma aga erasektor,“ lisas Kiisler.

„Stereokaardistamise spetsialistide üle toomine Maa-ametisse tähendab seda, et Maa-amet ruumiandmete kompetentsikeskusena tugevneb, kaardistustööde tegemine muutub paindlikumaks ja administratiivselt vähem koormavaks,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits

Valitsuse 05.08.1997 korraldusega asutati riigiettevõtte Eesti Kaardikeskus baasil riigi ainuosalusega aktsiaselts Eesti Kaardikeskus. Aktsiate valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning aktsionäride üldkoosoleku ülesandeid täidab keskkonnaminister. Kaardikeskuse tegevusaladeks on olnud kartograafilised, sealhulgas fotogramm-meetrilised tööd ja geodeetilised tööd.