Eesti kalakasvatuse potentsiaal on veel avamata

 (6)
Eesti kalakasvatuse potentsiaal on veel avamata
Foto: Jassu Hertsmann

Eestis püüti 2012. aastal 67 200 tonni kala. Valdav osa ehk 52 200 sellest püüti Läänemerel, ookeanipüügi osakaal oli 11 900 tonni. Sisevetelt saadi 2800 tonni ning kalakasvatuste saagiks kujunes 371 tonni.

Kalakasvatus ehk vesiviljelus on Eestis selgelt arenev suund. Viimasel seitsmel aastal heaks kiidetud projektide tootmisvõimsus on kokku umbes 5000 tonni aastas. Seega kasutati 2012. aastal sellest kõigest 7,42 protsenti. Uue eelarveperioodi üheks prioriteediks on just kalakasvanduste võimsuse maksimaalse ärakasutamise tagamine.

Eelmisel perioodil sai Eesti kalandussektor Euroopa Liidult 112 miljonit eurot. Järgmise perioodi summa ei ole veel kokku lepitud, asjaosalised loodavad eelnevaga sarnast rahasüsti.