Eesti liitus 20 miljoni eurose sissemaksega Kolme Mere fondiga

 (12)
Valitsuse pressikonverents 24.03.2020
Valitsuse pressikonverents 24.03.2020Foto: Andres Putting

Valitsus kiitis täna heaks Eesti liitumise Kolme Mere investeerimisfondiga, mis laiendab Eesti ettevõtete võimalusi saada rahastust suurtele piiriülestele infrastruktuuriprojektidele. Eesti osalus fondis on kuni 20 miljonit eurot.

Fondiga liitumine loob meie ettevõtetele täiendavaid võimalusi kapitali kaasamiseks Läänemere, Musta ja Aadria mere piirkonnas. Eestist võib olla potentsiaalseid projekte kõigis fondi fookussektorites.

Kolme Mere investeerimisfond on juba asutatud, ent alles alustamas sisulist investeerimistegevust. Esimestena on fondi raha sisse pannud Poola ja Rumeenia, kokku pisut üle 500 miljoni euro. USA on indikeerinud suurusjärgus 1 miljardit investeeringuid regiooni, kas läbi fondi või selle kõrval.

Eesti osaleb fondis 20 miljoni euroga, see sissemakse tehakse proportsionaalselt koos teiste osanikega vastavalt käikuminevatele investeeringutele. Osalusega saab Eesti võimaluse nimetada oma esindaja fondi juhatusse. Kokku on fond seadnud sihiks 5 miljardi euro kaasamise. Selleks on plaanis kaasata ka riike, kes praegu algatusega liitunud pole, ja riiklikke investoreid.

Eesti on alustanud ettevalmistusi Kolme Mere Algatuse viienda tippkohtumise ja kolmanda Ärifoorumi korraldamiseks Tallinnas ning see toimub 19.-20. oktoobrini 2020. „Tippkohtumise ja ärifoorumi korraldamine Eestis on suurepärane võimalus tõhustada koostööd Kolme Mere riikidega. COVID-19 pandeemia ning selle halvav mõju ühiskondade toimimisele, elutähtsate toodete, meditsiinivarustuse ning isikukaitsevahendite kättesaadavusele ning majandusele üldiselt on tõstnud strateegiliste ühenduste tähtsust veelgi," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Seotud lood:

Vaatamata riikide osalusele investoritena on fond oma otsustes sõltumatu ning juhindub majanduslikest põhimõtetest. Fond rahastab ainult tulu tootvaid projekte ja tagastamatuid toetusi ei anta.

Eesti osaluse valitseja on rahandusministeerium ning valitsus volitas rahandusministrit tegema osaluse omandamiseks ja selle rakendamiseks vajalikke tegevusi. Eesti sissemakseid rahastatakse riigieelarves välisministeeriumi valitsemisalale finantseerimistehinguteks ette nähtud vahendite arvelt.

Kolme Mere Algatus ühendab 12 Aadria, Lääne- ja Musta merega piirnevat Euroopa Liidu liikmesriiki: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari