Eesti meeste ja noorte lemmikbränd on YouTube

 (6)
Eesti meeste ja noorte lemmikbränd on YouTube
Getty Images North America/Scanpix

Eestlastele meeldivad üha enam meedia ja meelelahutuse brändid ning meeste ja kuni 24-aastaste noorte edetabeli tippu jõudis YouTube, selgus TNS Emori brändide uuringust.

Eesti meeldivaimate brändide edetabeli esikolmikusse kuuluvad Kalev, Maxima ja Tere. Kalev on olnud Eesti elanike jaoks ülekaalukalt meeldivaim bränd alates 2009. aastast, mil TNS Emor viis läbi esimese sarnasel metoodikal põhineva uuringu. Esikümnesse mahtusid (tähestikulises järjekorras) veel: ETV, Google, Leibur, Rakvere, Selver, Skype ja YouTube.

"Kalev on tõepoolest olnud juba aastaid eestimaalaste jaoks meeldivaim bränd ja kindlasti on siin oluline osa meie pikal ajalool ning traditsioonidel. Samas ei võta me oma kohta selles edetabelis kui iseenesestmõistetavat," kommenteeris brändi tipusolekut Kalevi turundusdirektor Anne Tääkre.

Uuring näitab, et valdkondade lõikes on kasvanud meedia ja meelelahutuse brändide keskmine meeldivus. Kõige enam on keskmiselt langenud telekommunikatsiooni, panganduse ja infrastruktuuri brändide meeldivus. Kui vaadata eraldi sotsiaal-demograafilisi gruppe, siis meeste ja kuni 24-aastaste noorte hulgas on populaarsemad tehnoloogiabrändid ning edetabeli tippu jõudis YouTube.

Naised ja ka vanemad vastajad eelistavad enam toidukaupade ja kaubandusega seotud brände. Eesti rahvusest elanike edetabelis on võrreldes mitte-eestlastega kõrgemal kohal eestikeelsed meediakanalid ja Facebook; mitte-eestlaste edetabelis on eespool PBK, Rakvere ja Tele2. Kui mitte-eestlastel on Maxima koos Kaleviga edetabeli tipus, siis eestlastel Maxima esikümnesse ei mahu.

Uuringus osales 2014. aasta jaanuaris 991 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.