Eesti mõõtelaborid toetavad kohalike ettevõtjate konkurentsivõimet


29. detsember (Ärileht Online) - Euroopa Liidu Phare projekti raames täiustati riigi metroloogia keskasutuse AS Metrosert ning Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli mõõtelaboreid ligi 2,5 miljoni euro väärtuses uue tehnikaga.

Mõõteseadmete park täienes nii vahenditega füüsikaliste suuruste ülitäpseks mõõtmiseks kui ka kõrgetasemelise aparatuuriga keemilisteks analüüsideks. Samuti võimaldavad uued seadmed arendada edasi riiklikku mõõteetalonide baasi.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kvaliteedi infrastruktuuri talituse juhataja Ingrid Tavitsa sõnul võimaldavad uued laboriseadmed pakkuda mõõteteenuseid seni katmata olnud aladel. ?Paljud Eesti ettevõtjad saavad juba täna oma mõõtevahendeid mitmes olulises valdkonnas usaldusväärselt kohapeal kalibreerida ega pea selleks välisriiki minema. Kokkuvõttes tähendab see meie firmade otsest rahalist kokkuhoidu ning seega suuremat konkurentsivõimet nii kodu- kui välisturgudel,? lausus Tavits.

Riigile kuuluva AS-i Metrosert võimalused täienesid geomeetrilistel mõõtmistel tasapinnalisuse kalibreerimistel (kliendiks näiteks masinatööstusettevõte PNJ Eesti OÜ), naftasaaduste tiheduse määramisel (Saybolt Eesti AS, naftasaaduste kvaliteedi kontrolli labor), jõumasina kalibreerimistel (Kunda Nordic Cement, ehitusmaterjalide tööstus) ning väändemomendi (Estonian Air, lennundus) ja sageduse mõõtmistel (Sideamet; Stoneridge AS, elektroonikatööstus).

Tallinna Tehnikaülikool on projekti toel välja arendanud heal tasemel mõõtesüsteemid pinnakareduse ja kõvaduse määramiseks, milleks võimalused Eestis seni olid kasinad.

Tartu Ülikooli katsekojas sisustati projekti tulemusena labor õhu niiskuse ning õhu liikumiskiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks. Eestis polnud kuni viimase ajani nende korrektne kalibreerimine võimalik. Õhu niiskuse ja liikumiskiiruse mõõtmised on väga olulised töökeskkonna tervislikkuse hindamisel, ehituses, ladudes, arhiivides jne. Lisaks mõõtevahendite kalibreerimisele hakkab labor korraldama võrdlusmõõtmisi ja koolitusi töökeskkonnamõõdistajatele.

Projekti raames varustati mõõtetehnikaga kaks olulist keemiliste mõõtmiste laborit ? Tartu Ülikoolis orgaaniliste ning Tallinna Tehnikaülikoolis anorgaaniliste saasteainete määramiseks. Lisaks saasteainete analüüsile võimaldavad laborid määrata nii lisandeid kui põhikomponente erinevates objektides - toiduained, vesi, kemikaalid, plastmassid jne.

Phare projekti ?Vastavushindamise infrastruktuuri arendamine metroloogia valdkonnas? kogueelarve oli 3,34 miljonit eurot, millest Eesti poole kaasfinantseering moodustas 0,84 miljonit eurot. Lisaks mõõteseadmete hankele hõlmas projekt veel laboriruumide renoveerimistöid ning spetsialistide koolitust ja välispraktikaid.