Eesti on Euroopa ohtlike jäätmete tekitamises esirinnas

 (31)
PRÜGILA
PRÜGILAFoto: Karin Kaljuläte

Jäätmeteke elaniku kohta on Eestis olnud läbi aastate EL-i suurimaid. Ohtlike jäätmete teke elaniku kohta aga on EL-is kõige suurem just Eestis. Eestis tekitatakse elaniku kohta Euroopa Liidu keskmisest 35 korda rohkem ohtlikke jäätmeid. Et selles nimekirjas on Eesti esirinnas, tuleb põhjust otsida põlevkivist. Ja vähenemist ei ole silmapiiril, kuni elektrit toodetakse põlevkivist.

Enamik ohtlikke jäätmeid tekib Eestis põlevkivi töötlemisel ja põletamisel. Nii tekkis 2012. aastal Eestis 7,5 miljonit tonni põlevkivi tuhka, lisaks 1,1 miljonit tonni põlevkivi poolkoksi ja 1000 tonni põlevkivi pigijäätmeid, ehk kokku moodustasid põlevkivi kasutamisega seotud ohtlikud jäätmed 2012. aastal 7,6 miljonit tonni.

Kõiki ohtlikke jäätmeid kokku tekkis Eestis 2012. aastal 9,2 miljonit tonni. Elaniku kohta teeb see 6925 kilogrammi ohtlike jäätmeid aastas ehk ligi 7 tonni. Euroopa Liidu keskmine aastane jäätmete toodang on vaid 198 kilogrammi jäätmeid.

„Kuna enamus Eestis tekkivatest jäätmetest on seotud põlevkivi kasutamisega (lisaks eelpool loetletud ohtlikele jäätmetele tekkis näiteks 2012. aastal 9,4 miljonit tonni mitteohtlikke põlevkivi kaevandamise jäätmeid), on jäätmetekke trendid seotud põlevkivi kaevandamise ja kasutamise trendidega,“ ütles statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhtivstatistik-metoodik Eda Grüner. „Praegu võib öelda, et jäätmeteke on stabiilne ja seni kuni elektrienergiat toodetakse põlevkivist, pole ka ohtlikke jäätmete tekkes oodata langust.“

Seotud lood:

Allikas: statistikaamet