Eesti on maailma juhtiv netipanganduse riik

 (15)
sülearvuti, laptop
Postimees/Scanpix

Eesti on ülemaailmselt juhtiv internetipanganduses. Lojaalsus oma pangale on suurim Euroopas, selgub Nielseni ülemaailmsest tarbijate hinnanguid kajastavast uuringust.

Üha suurem hulk tarbijaid läheb üle internetipangandusele, pangad on suunanud oma tähelepanu peatänavalt veebi: 32% maailma internetikasutajatest kasutavad internetipanku vähemalt kaks või kolm korda nädalas, 14% nendest kasutab internetipanku igapäevaselt — seda vastavaldatud Nielseni uurimuse järgi.

Nielsen uuris 25 408 interneti kasutajalt 46 riigist — Euroopast, Aasiast, Põhja-Ameerikast ja Lähis-Idast, kui sageli kasutatakse pakutavaid pangateenuseid, sealhulgas interneti- ja telefonipangandust, sularahaautomaate ja harukontoreid. Nielsen uuris ka, kui lojaalsed on kliendid oma põhipangale.

Nielseni uurimuses leiti, et peaaegu kolmandik brasiilastest ja portugaallastest (30%) kasutab internetipanku igapäevaselt, samuti ligi veerand poolakatest (28%), tsiilastest (27%), hollandlastest, uus-meremaalastest ja eestlastest (25%) — võrreldes maailma keskmise 14 protsendiga.

Globaalselt juhib internetipangandusega Eesti tarbijaskond — 79% väidetavalt kasutab pangateenusedi läbi interneti vähemalt korra nädalas. Ükski teine riik ei küündi nii kõrgele tasemele, et iga neljas panga klient kasutab internetipanga teenuseid nii sagedaselt. Meile lähimatest naabritest kasutab internetipangandust vähemalt korra nädalas: Norra (76%), Soome ja Poola (69%). Venemaa jääb ülemaailmselt selles nimekirjas hoopis viimase kahe sekka koos Taiga (18% ja 15% klientidest kasutavad internetis pangateenuseid sagedamalt kui korra nädalas). Lõunanaabritest kasutab iga teine tarbija internetis pangateenuseid vähemalt korra nädalas.

Teisest küljest paistab, et telefonipangandus ei täida enamuse jaoks oma eesmärki — eriti Euroopas, kus internetipangandus on asendanud vajaduse pangaga personaalselt suhelda. On oluline mainida, et 8 turgu top 10-st, kes väidetavalt ei ole kunagi telefonipanga teenuseid kasutanud on Euroopast. Euroopa riikidest on leidnud suurima pooldavuse telefonipangandusele Norra ja Rootsi, kus iga seitsmes kasutab teenust vähemalt korra nädalas. Globaalselt on telefonipangandus hääbumas, kuna vaid iga kümnes kasutab seda vähemalt korra nädalas ja koguni kaks tarbijat viiest välistab selle kasutamise tulevikus.

Kuigi internetipanganduse kasutamise arv suureneb, siiski üle poolte vastanutest (54%) väidab, et on külastanud pangakontorit vähemalt korra kuus. Uurides lähemalt selgub, et Lõuna- ja Ladina-Ameerika riikides (Brasiilia, Mehhiko) on harukontorite külastamine populaarne, kus pea iga neljas viiest külastab vähemalt korra kuus pangaharukontorit. Samas, kui kõige harvemini külastavad harukontoreid Euroopa riigid. Kümnest kõige harvemini pangakontoreid külastavast riigist on 7 Euroopast; kõige harvem võib näha harukontoris soomlasi (vähemalt korra kuus külastab vaid 10%), hollandlasi (11%), rootslasi (14%) ning samuti ka eestlasi, kus vaid 35% klientidest võtavad vaevaks külastada harukontorit.