Eesti on pensioni jätkusuutlikkus jääb Lätile alla

 (13)
raha
rahaFoto: Ester Vaitmaa

Globaalne finantsteenuseid pakkuv ettevõte Allianz avalikustas 50 riiki hõlmava pensioni jätkusuutlikkuse indeksi (PSI), mis paigutas Eesti pensionisüsteemi 11. kohale. Eesti pensionisüsteemist jätkusuutlikumaks osutusid teiste seas Skandinaavia riikide, Ameerika Ühendriikide ja Läti pensionisüsteemid, mis on jõudnud PSI esikümnesse.

Allianzi poolt koostatud rahvusvahelise pensioni jätkusuutlikkuse indeksi esikolmiku moodustavad Austraalia, Rootsi ja Uus-Meremaa, neile järgnevad Norra, Holland, Taani, Šveits, USA, Läti ja Suurbritannia, edastas SEB. Soome asub pingereas 13. kohal, Venemaa – 14. kohal ning Leedu – 18. kohal.

Seotud lood:

Balti riikide suhteliselt kõrget positsiooni pensioni jätkusuutlikkuse indeksis põhjendatakse II ja III sambalise pensionisüsteemiga, mis toetavad riiklikku I sammast. Ära märgiti ka asjaolu, et nii Lätis kui ka Eestis suurendati ajutiselt teise pensionisamba sissemakseid, kompenseerimaks majanduskriisi ajal peatunud makseid, mis võimaldab saavutada pensionieas vaesuspiiri ületavat sissetulekut ja samas vähendab riigi sotsiaalsüsteemi koormust.

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juht Indrek Holst ütles Allianzi uuringu tulemusi kommenteerides, et kuigi Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkust hinnatakse üsna kõrgelt ja see on eeskujuks nii mõnelegi Euroopa riigile, siiski on meie pensionisüsteemil veel piisavalt arenguruumi Eesti tuleviku väljavaate parendamiseks.

„Kuigi Allainzi pensioni jätkusuutlikkuse indeks toob positiivse aspektina välja pensionifondidel põhineva Eesti pensionisüsteemi, ei anna antud uuring hinnangut pensioni piisavuse kohta. Ehk siis, kas loodud süsteem suudab tagada inimestele välja kujunenud elustandardi jätkumist. Vaadates III samba arengut, kus kogumise aktiivsus pigem väheneb, peab hetkel tõdema, et süsteem suudab keskmiselt pakkuda pensionit, mis jääb pensionieelse palga suhtes 40% ringi. Kindlasti ei anna selline perspektiiv põhjust rahul olla,“ lisas Holst.

Allianzi PSI uuring võtab pensioni jätkusuutlikkuse indeksi väljaarvutamisel aluseks riigi demograafilised näitajad, pensionisüsteemi mudeli ja riikliku finantseerimise. PSI index annab indikatsiooni riigi pensionisüsteemi hetkeseisust ning reformide vajadusest tulevikus. Uuringust selgub, et viimase kahekümne aasta jooksul ellu viidud reformid on maailma pensionimaastikule toonud olulisi muudatusi. Jooksva finantseerimisega pensionisüsteemidelt (tuntud kui Pay-As-You-Go) minnakse üle ette finantseeritavate skeemidele nagu pensionifondid ja –kindlustus, ette määratud väljamaksega pensioniskeemidelt - sissemaksetel põhinevate pensioniskeemidele ning perekonnasiseste tugistruktuuride asemele tulevad avalikud ja formaalsed tugistruktuurid.