Eesti oodatust kiirem majanduskasv vähendab meie euroraha 35,4 miljoni euro võrra

 (13)
Euroraha
EurorahaFoto: Sven Arbet

Eesti majandus on kasvanud prognoositust kiiremini ning vastavalt partnerlusleppele vähendatakse selle tõttu Eestile perioodil 2014-2020 perioodi eraldatud eurorahade mahtu ühe protsendi võrra ehk 35,4 miljonit euro.

Euroopa Komisjon vaatab perioodiliselt üle EL struktuurivahendite ehk nn euroraha riikidevahelist jaotust. Perioodilise ülevaatuse eesmärk on võimalikult sihipärane eurorahade suunamine, et aidata kehvemal järjel olevaid riike järgi jõukamatele.

Vastavalt 2016. aasta otsusele suunatakse see 35,4 miljonit eurot raha rohkem abi vajavatesse regioonidesse. Otsuse kinnitamine partnerlusleppe muudatuses oli täna valitsuse istungi päevakorras.

Kokku on partnerlusleppe raames Eestile antav Euroopa Liidu fondide poolne toetusmaht ligikaudu 4,42 miljardit eurot. Eesti majandusse on käimasoleval eelarveperioodil suunatud euroraha üle 630 miljoni euro.

Kogu Euroopa Liidu 2014–2020 perioodi reguleerivas ELi määruses on sätestatud, et komisjon vaatab 2016. aastal üle liikmesriikide sisemajanduse kogutoodangu (SKT), rahvamajanduse kogutoodangu (RKT) ja tööhõive näitajate 2012. aasta prognoosid ja reaalsed tasemed aastatel 2013–2015. Kui liikmesriigil on nende näitajate arvestuses paremini läinud, siis vähendatakse tema struktuurivahendite (Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi) kogumahtu.