Eesti pandipakendi juht kohustusliku tööõnnetuskindlustuse kavast: idee on hea ja premeerimine motiveeriks tööandjaid

 (17)
Eesti Pandipakend
Eesti PandipakendFoto: Eesti Pandipakend

Sotsiaalministeeriumi kohustusliku tööõnnetuskindlustuse idee on kindlasti hea, kuid seda planeerides ja ellu viies on vaja tegutseda läbimõeldult, ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.

Sotsiaalministeerium tahab tööandjaid kohustada töötajaid tööõnnetuste vastu kindlustama. Ärileht kirjutas plaanist põhjalikumalt siin.

Karba sõnul on nende jaoks töötajate heaolu ja turvalisus väga olulised prioriteedid ning seetõttu on on ettevõttes keskkonnaga seotud eesmärkide väga oluliseks eesmärgiks seatud ka tööõnnetuste vaba keskkonna loomine ja hoidmine.

„Kui tööõnnetuskindlustus hakkab toimima näiteks sarnaselt kohustusliku liikluskindlustusega, kus korrektseid ja õnnetusi mitte põhjustanud juhte premeeritakse madalama kindlustusmaksega, siis motiveeriks see tööandjaid ka töökeskkonna ohutuks muutmisse panustama,“ kinnitas Karba. Kindlasti peaks tema sõnul süsteem arvestama ka seda, kas ettevõte vastab erinevatele standarditele nagu näiteks Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi standardile OHSAS 18001.

„Ühelt poolt aitab planeeritav kohustuslik tööõnnetuskindlustus tagada õigused ja võimalused töötajatele, kuid teisalt tähendab see ka vähenevat tööõnnetuste arvu, mis on otseselt seotud tootlikkuse, tootmisaja ja jätkusuutlikkuse paranemisega. Ehk hästi ja läbimõeldult tehtud seadus oleks vaieldamatult abiks ja toeks kõikidele osapooltele,“ märkis ta.