Eesti Panga nõukogu nimetas kolm uut asepresidenti


Eesti Panga nõukogu nimetas kolm uut asepresidenti
----

Eesti Panga nõukogu nimetas eile ametisse kolm uut asepresidenti - Märten Rossi, Rein Minka ning Andres Sutt'i.

Eesti Pangast öeldi, et Märten Ross ja Rein Minka nimetati keskpanga asepresidentideks alates 1. novembrist, Andres Sutt nimetati asepresidendiks ning keskpanga juhatuse liikmeks alates 2001. aasta 2. aprillist.

Märten Ross on momendil Eesti Panga juhatuse liige, Ross on töötanud Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna juhataja ning pangastatistika ja analüüsi osakonna juhataja asetäitjana.

Rein Minka on Eesti Panga juhatuse liige alates 1997. aastast ning keskpanga infotehnoloogia osakonna juhataja alates 1995. aastast, samuti on Minka töötanud Eesti Panga andmetöötluse rakendusprojektide töögrupi peaspetsialistina.

Andres Sutt töötab momendil Rahvusvahelise Valuutafondi Põhja-Balti Valijaskonna tegevdirektori abina, keskpangas on Sutt töötanud keskpangapoliitika osakonna ja pangainspektsiooni juhataja asetäitjana.

Eesti Panga nõukogu tänase otsuse kohaselt jätkab Andres Trink Eesti Panga juhatuse liikmena ja pangainspektsiooni juhatajana kuni ühtse finantsjärelevalveinstitutsiooni moodustamiseni ja pangainspektsiooni eraldumiseni Eesti Pangast.

Valdur Laid jätkab Eesti Panga juhatuse liikmena kuni 2001. aasta jaanuarini, mil ta siirdub aastaks magistriõpingutele Lausanne'i, Euroopa ühte juhtivasse ärikooli IMD.

Eesti Panga asepresidentide vastutusalad jagunevad tulevikus tõenäoliselt laiematesse gruppidesse, milleks on esiteks ühiskonna sularahanõudluse rahuldamine, inimeste, keskpanga sisese ja pangavälise õiguskeskkonna ja tehnoloogilise keskkonna arendamine.

Teine valdkond on Eesti finantssüsteemi efektiivsuse tõstmine, rahvusvahelised suhted, suhted avalikkusega ning materiaalse ja finantsvara haldamine.

Kolmas valdkond on rahapoliitika elluviimine läbi turuoperatsioonide, finantssektori rahvusvahelised ja riigisisesed arveldused, rahapoliitika ja panga muu põhitegevuse tarbeks vajaliku uurimistöö korraldamine.