Eesti Pank minister Helmele: märkasime muutusi Danske Banki maksetes ja küsisime nende andmete õigsuse kohta

 (62)
2011. aastal märgati ka 500 euroste suurenenud rahavoogu
Eesti Pank minister Helmele: märkasime muutusi Danske Banki maksetes ja küsisime nende andmete õigsuse kohta
Eesti Panga asepresident Madis MüllerFoto: Jaanus Lensment

Eesti Pank märkis vastuskirjas rahandusministri Martin Helme päringule võimaliku rahapesu kohta Eesti krediidiasutustes 2007.-2015. aastal, et keskpank küsis näiteks Danske Bankilt selgitusi siis, kui nende aruanne näitas, et nende maksete maht kasvas järsult, ja ka siis, kui maksete maht taas märkimisväärselt vähenes.

Martin Helme küsis keskpangalt:

1)kas Eesti Pank oli teadlik Venemaa keskpanga hoiatustest aastatel 2006 ja 2009?

2)missuguseid andmeid saite pankadelt, mis selgitaksid märgatavalt suurenenud rahavoogusid? Kas analüüsisite suurenenud rahavoogude põhjuseid ja mis järeldustele jõudsite?

"Danske Bank vastas Eesti Pangale, et panga äristrateegia on muutunud ja rahvusvaheliste ettevõtete teenindamise osakaal on suurenenud, ning kinnitas statistiliste aruannete korrektsust. Sellised kinnitused on Eesti Panga jaoks piisavad, et veenduda edastatud andmete õigsuses. Olime ka teadlikud, et samal ajal finantsinspektsioon juba hindas Danske Banki suutlikkust muutunud äristrateegiaga kaasnevaid riske piisavalt juhtida. Eesti Pank ei saa kontrollida panga äristrateegia elluviimiseks vajalike riskikontrollide sobivust või rahapesu andmebüroole kahtlastest tehingutest teatamist," vastas keskpanga president Madis Müller rahandusminister Martin Helme päringule.

Seotud lood:

"Eesti Pank kogub pankadelt andmeid maksestatistika tegemiseks. Meie eesmärk selles tegevuses on paremini mõista inimeste ja ettevõtete maksekäitumist ning uute makseviiside kasutuselevõtu ulatust ja kiirust, et hinnata pankade turuosasid ja saada majandusanalüüside koostamiseks sisendit. Lisaks on need andmed sisendiks kolmandatele statistikategijatele, näiteks Euroopa Keskpangale.

Eesti Pank on andmete kogumisel jälginud meile esitatud andmete sisu. Suuremate muudatuste või muude küsitavuste korral oleme pärinud pankadelt muudatuste põhjuste kohta, et veenduda esitatud andmete korrektsuses. Nendele järelpärimistele on andmeid esitanud pangad vastanud, misjärel on mõnikord ette tulnud raporteerimisvigade korral andmete tagantjärele parandamist või kinnitusi, et esitatud andmed on korrektsed."

Helme küsimusele, kas suurenenud sularaha käive, eriti 500 euroste kupüüride osas, mida käideldi suuremahuliselt, tekitas küsimusi, et põhjuseid otsida,vastas keskpank, et nad tõepoolest 2011. aastal 500 euroste suurenenud rahavoogu märkasid ja teavitasid sellest ka nii finantsinspektsiooni kui ka rahapesu andmebürood.

"Eesti Pangas märgati ajutiselt suurenenud rahavoogusid 500 euroste emiteerimisel 2011. aasta teisel poolel. Teavitasime sellest nii finantsinspektsiooni kui ka rahapesu andmebürood," nendib Müller.