Eesti Pank varjab tõtt


Ehkki nii peaminister kui Eesti Panga president väidavad, et keskpank pole Tööstuspanga ja Hoiupanga ühinemisel esimese halbu laene enda kanda võtnud, on tagatisleping 90 400 000 krooni suuruse kahjumi katmiseks siiski olemas.

Eesti Panga president Vahur Kraft kinnitas esmaspäeval Riigikogu infotunnis Edgar Savisaare, Liina Tõnissoni ja Tõnu Kauba järelepärimisele vastates taas, et keskpank ei ole võtnud Tööstuspanga halbu laene enda kanda ega vabastanud nendest Hoiupanka.

Krafti väitel moodustus Hoiupangaga liitumise protsessis Tööstuspanga omakapitalist nõndanimetatud liitumisreserv, mille arvelt on võimalik katta kahjusid. Eesti Panga president märkis, et küsimusele halbade laenude tagasilaekumisest võib vastata alles selle aasta lõpus.

Peaminister Tiit Vähi sekundeeris pangapresidendile samast kõnepuldist: "Võimalikud kahjud ja kahjumid kannavad liituvad eraõiguslikud isikud. Vabariigi valitsus ei ole endale ega Eesti riigile võtnud seoses Eesti Tööstuse ja Ehituse Kommertspanga (ETEK) ja Hoiupanga liitumisega mitte mingeid varalisi kohustusi. ... Järelikult toimus või toimub ETEK-i kahjumite kandmine, kui need olemas olid, ETEK-i enda ja tema lepingupartnerite ning Hoiupanga ja tehingu võimalike tagajate poolt. Teadaoleva informatsiooni kohaselt ETEK-i ja Hoiupanga liitumislepingul käendajaid ega garante ei olnud."

Vähil on õigus ühes - liitumislepingul tõesti garanteerijaid ei olnud. Selleks sõlmiti tänavu 27. augustil eraldi tagatisleping. Ka on tal õigus selles, et valitsus pole endale pankade liitumisel mingeid kohustusi võtnud, sest seda tegi hoopis riigile kuuluv keskpank.

Krafti ja Olari Taali allkirju kandva tagatislepingu sissejuhatavas osas on must-valgel kirjas, et Eesti Pank on väljendanud nõusolekut võtta endale lepingus sätestatud tingimustel ETEK-i laenuportfellis ja muudes varades sisalduva võimaliku kahjumi katmine. Edasi tuleb aga juba konkreetne lepingutekst: "Eesti Pank tagab tagasivõtmatult ... kahjumit Hoiupanga ees kuni 90 400 000 krooni ulatuses."

"Sellist kingitust tahaksid riigilt kõik teisedki pangad," kommenteeris juhtunut üks tundmatuks jääda soovinud pankur. Eesti Päevalehe andmetel kuulub endise Tööstuspanga aktsionäride ringi, kellel võimaldati osta 35 krooni maksvaid aktsiaid kümne krooniga tükk, ka mitu peaministri nimega seostatavat firmat.

Eesti Päevaleht üritas selgitada salatsemise tagamaid, küsitledes Hoiupanga järelevalvenõukogu liikmeid. Nõukogu esimees Valdur Laid Eesti Pangast vastas, et temal puuduvad selle kohta igasugused andmed. Hansapanga juhatuse esimees Jüri Mõis seevastu ütles, et Hoiupanga järelevalvenõukogu liikmeile antud informatsiooni kohaselt ei pidanud Tööstuspanga halvad laenud küll Hoiupanga kanda jääma. Andre Küüsvek EBRD-st keeldus küsimust kommenteerimast.

SIRJE NIITRA