Eesti Post saab õiguse lihtkirja 10-sendiseks hinnatõusuks

 (11)
Eesti Post saab õiguse lihtkirja 10-sendiseks hinnatõusuks
Foto: Terje Lepp, Eesti Päevaleht

Konkurentsiameti hinnangul on põhjendatud AS-i Eesti Post taotlus, mille kohaselt tõuseks siseriikliku lihtkirja hind praeguselt 35 sendilt 45 sendile.

Samas langeks näiteks väärtsaadetisena edastatavate standardkirjade baashind kõigis kaalukategooriates 50 sendi võrra, teatas amet.

Eesti Posti taotlus puudutab ainult universaalse postiteenuse raames osutatavate teenuste tasusid.

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots selgitas BNS-ile, et amet on ettevõtte taotluse läbi analüüsinud ja esitas omapoolse seisukoha majandusministrile, kes peab Eesti Posti hinnatõusu lõplikult heaks kiitma. Suure tõenäosusega annab minister Eesti Postile hinnatõusuks loa. "Usun, et minister usaldab meie analüüsi," ütles Ots.

Eesti Post tegi konkurentsiametile taotluse siseriiklike ja rahvusvaheliste kirisaadetiste edastamise tasude muutmiseks selle aasta juunis. Siseriiklike kirisaadetiste edastamise hinnad on muutmata 2007. aastast ja rahvusvaheliste saadetiste hinnad 2000. aastast.

Konkurentsiamet viis läbi universaalse postiteenuse tasude muutmise analüüsi ja esitas majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepaneku vastavate tasude muutmiseks. Amet leiab, et universaalse postiteenuse tasud on 4,4 miljoni euro ulatuses subsideeritud teiste teenuste arvelt ning sellise olukorra muutmiseks on kaks võimalust – kas muuta teenuste tasusid või maksta puudujääv osa kinni riigieelarvest.

Viimane moonutaks ameti hinnangul oluliselt konkurentsiolukorda ning oleks riigieelarvele põhjendamatu lisakoormus.

2010. aastal edastati Eestis keskmiselt 4,9 lihtkirja elaniku kohta aastas. Rahvusvahelisi lihtkirju edastati keskmiselt 1,4 saadetist elaniku kohta aastas.