Eesti Postil uus logistikainfosüsteem


Eesti Post on aasta jagu päevi arendanud uut logistikarakendust EPLIS (Eesti Posti Logistika InfoSüsteem), millel põhineb ka ettevõtte klientidele mõeldud lahendus EPLIS Veeb.

 EPLIS Veebi kasutuselevõtuga saab kliendilahendusse sisestatud saadetisi hakata senise 9 postiasutuse asemel hakata üle andma 32 postkontoris kõikjal Eestis, teatas Eesti Post.

„Posti partner selles projektis on riigihanke võitnud AS Webmedia. EPLISe puhul on tegemist kogu postikäitluse keskse süsteemiga, kuhu jõuavad kõigi Eesti Posti läbivate registreeritud saadetiste andmed ja nendega toimunud sündmused. EPLISel on oluline roll erinevate Eesti Postis kasutuselolevate rakenduste integreerimisel,“ ütles logistikadivisjoni juht Ansi Arumeel.

EPLIS Veeb võimaldab sisestada ja edastada nii kuller- kui ka registreeritud kiri- ja pakksaadetiste andmeid ühest keskkonnast, sh elektroonilist eelinfot täht- ja väärtsaadetistena edastatavate kirjade ja pakkide kohta.

Saadetiste andmeid saab importida nii CSV kui XML vormingus ning eksportida andmeid XML vormingusse.

Saadetiste andmeid saab salvestada, neid vajadusel täiendada või lisada ning edastada Eesti Postile just kliendile sobival ajal ehk kui kogu tellimus on koos. Samuti võimaldab EPLIS Veeb senisest oluliselt mugavamalt ja laialdasemalt jälgida postisaadetiste liikumist (nn Track&Trace-süsteem).

„EPLIS-e juurutus algas Pärnus, kus kliendid said ise testkeskkonnas ringi vaadata ja saadetiste vormistamist katsetada. Tutvustati üleminekut ühelt lahenduselt teisele ja ELS Kuller teenuse uusi arengusuundasid. Järgmisena võtab augustis EPLIS-e kasutusele Tartu Postikeskus ning sealt edasi liigutakse järgmiste etappidega üle Eesti,“ lisas Arumeel.