Eesti Ravimihulgimüüjate liit: ravimite kriisis ei saa süüdistada meid

 (33)
Reisiapteek
ReisiapteekFoto: Tanel Meos

Eesti Ravimihulgimüüjate Liit jagab muret ravimite kättesaadavuse pärast. Tegemist on küsimusega, mille lahendamine vajab kõigi osapoolte ühiseid jõupingutusi. Ravimite tarneraskused on probleem, mis ei ole põhjustatud hulgimüüjate poolt.

„Nõustume Ravimiameti seisukohaga, et ravimite kättesaadavuse probleem ületab riigipiire." kinnitas liidu juht Teet Torgo. "Küsimus ravimite kättesaadavusest on kogu maailmas üha aktuaalsem ja sellele ei ole lihtsat ühest lahendust. „Üle Euroopa otsivad ravimite hulgimüüjad vastust küsimusele, kuidas lahendada ravimite kättesaadavuse probleemi. Ühte kiiret ja konkreetset retsepti siin kahjuks ei ole. Ravimite kättesaadavuse probleem saab pahatihti alguse juba ravimi tootmisest, teinekord varemgi. Kui näiteks ravimi tootmiseks vajalikku lähteainet ei ole globaalselt saada, siis olemegi hädas ja seda mitte ainult Eestis," selgitas liidu juht Teet Torgo. Siinjuures on alusetu ja ebaõiglane süüdistada hulgimüüjaid, sest ainuüksi nende käed probleemi lahendamisel jäävad lühikeseks.

Hulgimüüjad omalt poolt teevad kõik, et ravimid rahvusvaheliselt turult leida ja Eestisse toimetada ning et need jõuaks apteekide ja tervishoiuasutusteni ja nende kaudu patsientideni. Hulgimüüjad hindavad ja kohtlevad võrdväärselt kõiki oma partnereid sõltumata sellest, kas tegemist on riigile kuuluva haigla, hooldekodu, proviisorile või suuremasse ketti kuuluva apteegi või hoopis hulgimüüjat ennast ravimitega varustava ravimitootjaga. Meie ühine eesmärk on aidata patsienti. Ravimist saab abi inimene ning selle ülesande täitmisel ei ole kellelgi erikohtlemine võimalik. Loodetavasti mõistavad ja jagavad seda eesmärki ka apteekrite liidu liikmed.

„Ravimiameti avalikus ravimiregistris on info tarneraskustes olevate ravimite kohta olemas. Iga registrisse kantud ca 300 tarneraskusega ravim on sinna teavitatud ravimitootjate poolt. Kahjuks pea poolte osas neist on teabe tegelikuks sisuks asjaolu, et nende ravimite turustamise Eestis on ravimitootja üldse lõpetanud. Õnneks on raviminappus suuremal osal juhtudest siiski ületatav või vähemalt leevendatav teiste ravivalikute abil. Ravimiregistris on selle kohta avaldatud ka Ravimiameti soovitused. Soovitame nii apteekritel kui arstidel neid kindlasti kasutada"