Eesti rikkaima mehe ettevõtte käive ja kasum kukkusid. Probleeme tekitas ilm. Pooleli on kohtuvaidlus Belgias

 (22)
Graanul Investi omanik Raul Kirjanen
Graanul Investi omanik Raul KirjanenFoto: Rauno Volmar

Raul Kirjanenile, Anders Andersonile ja Andres Rätseppale kuuluv Graanul Invest on esitanud oma konsolideeritud majandusaasta aruande, mis näitab müügitulu väikest langust ja ka puhaskasumi kukkumist. Grupi müügitulu küündis 278 miljoni euroni. Puhaskasum kukkus 2016. aasta 33,6 miljonilt 17,67 miljoni peale.

Firma kirjutab oma aruandes, et puidugraanulite turg on tänaseks kasvanud globaalseks turuks. Suurim tootmine ja tarbimine toimub jätkuvalt Euroopas, kuid kasv on Aasias. Globaalne tootmismaht ületas 30 miljoni tonni piiri.

Graanul investi 2017. aastal oli väga tegus. Lõpetati grupi üks suuremaid investeeringuid, milleks on Osula Energia uue elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitus Võrumaal, Varese külas. Graanul Invest oli väga tegus ma metsasektoris ning nad ütlevad, et kõik kolm nende metsaettevõtet olid väga aktiivsed. Osteti kinnistuid ja varuti hoogsalt metsa.

Vaidlus Belgias

Graanul Invest on konserveerinud elektrijaama projekti Belgias Langerlos. Miks? Kui nad 2016. aastal selle ostsid, siis oli selle peamine vara kivisöel töötav elektrijaam. Ettevalmistused jaama ümberehitustöödeks puidugraanulküttele ja nende ümberehitustööde finantseerimise ettevalmistamine toimus aktiivselt kuni aprillini 2017. Ettevalmitustööde käigus leitud tehnoloogilised riskihohad tingisid vajaduse taodelda jaama käivitustähtaja pikendamist. Vastav võimalus oli taastuvenergia litsentsi määramisel Belgia seadustes ka ette nähtud. Vältimaks toestuse kaotuse riski, kui investeering on suures osas tehtud ning jaama käivitius peaks hilinema, otsustati küsida jaama käivitustähtaja nihutamist edasi ühe aasta võrra ja koheselt.

"See taotlus lükati poliitilistel põhjustel paraku tagasi ning me oleme selle keeldumise kohtus vaidlustanud. Arvestades projekti arendamisega kaasnevat suurt kulu oleme selle projekti kuni kohtuvaidluse lõpuni konserveerinud," on kirjas nende aruandes.

Eelmisel aastal kimbutas ilm

Graanul Invest grupp tootis 2017. aastal 1 656 000 tonni puitgraanuleid. Tootmismaht vähenes 10%. Aasta alguses takistas tootmist madalseis müügiturgudel, aasta teises pooles tooraine puudus. Siin oli suureks mureks sademeterohke ilm nii Eestis kui Lätis. Metsast ei saanud puitu kätte.

Grupi konsolideeritud müügikäive moodustas 2017. aastal 278 miljonit eurot ja see vähenes võrreldes eelmise aastaga 2,5%. Grupi müügimahust moodustas suurema osa puidugraanulite müük. Peamised sihtturud olid Suurbritannia, Taani, Rootsi ja Itaalia. Elektrienergia müügikäive oli 26,8 miljonit eurot.

Graanul Invest grupi metsaettevõtted Valga Puu, Karo Mets ja Roger Puit AS ostsid juurde 6 219 hektarit metsamaad. 2017. aastal lõigati nii oma kinnistutelt kui raieõiguse alusel kokku üle 650 000 tihumeetrit puitu. 2017. aastal alustati metsamaa ostu ka Lätis. Seda teostab esialgu Latgran SIA, kuid edaspidi plaanitakse luua eraldi metsamajandusega tegelev tütarettevõte. 2018. aastal ja ka edaspidi on neil plaanis oluliselt investeerida nii Eesti kui Läti metsaettevõtetesse ja üldse sektorisse.

Graanul Invest pakkus 2017. aastal Eestis tööd 169le, välismaal 249 inimesele.