Eesti suurendab taastuvenergia osakaalu 25%ni

 (8)
Eesti suurendab taastuvenergia osakaalu 25%ni
Reuters/Scanpix

Valitsus kiitis täna heaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ettepaneku koostada taastuvenergia tegevuskava aastani 2020, mille kohaselt kasvab taastuvenergia osakaal Eestis 25 protsendini kogu energia tarbimisest.

Ministeeriumi energeetika asekantsler Einari Kisel ütles, et Eestil on piisav potentsiaal täita see eesmärk märksa varem. „Juba tehtud otsused taastuvenergia vallas lubavad loota, et Eesti täidab eesmärgi kiiremini,“ lisas ta pressiesindaja teatel.

Taastuvenergia osakaalu suurendamise tegevuskava koostamine tuleneb Euroopa Liidu uuest taastuvenergia direktiivist, mis seab Euroopa Liidule eesmärgiks saavutada 20-protsendilist taastuvenergia osakaal kogu energia tarbimisest. Eesti võttis endale eesmärgiks viia osakaal 25 protsendini.

Majandusministeeriumi koostatav tegevuskava fikseerib riigi poolsed sammud eesmärgi täitmiseks. Ministeerium kaasab tegevuskava koostamisse erinevaid osapooli.

Taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest oli 2005. aastal Eestis 18 protsenti, see tase oli ka aluseks Eestile 25-protsendilise taastuvenergia osakaalu fikseerimisel.