Eesti tahab Läti ja Venemaaga suuremat majanduskoostööd


Siseministeeriumi esindajad osalevad täna ja homme Pihkva lähistel Krivskis Eesti, Läti ja Vene piireületava koostöö konverentsil, mis peaks aitama kaasa kolme riigi majanduskoostööle.

"Konverentsi eesmärk on tihendada piiriäärsete omavalitsuste koostööd nii ettevõtluse kui ka sotsiaalstruktuuride osas, mis aitaks vältida nende alade ääremaastumist," ütles siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu asekantsler Deiw Rahumägi. "Piir ei tohiks olla segav faktor omavalitsuste koostöö tegemisel ja piirkonna arenemisel."

Konverentsil arutlevad Eesti, Läti ja Vene riigi- ja omavalitsusametnikud, kolmanda sektori ja ettevõtjate esindajad piireületava koostöö õiguslike aluste, senise praktika ja tulevikuvõimaluste üle. Räägitakse ka omavalitsuste tasemel koostöö kavandamisest ning Euroopa Liidu laienemise mõjudest piireületavale koostööle, teatas siseministeeriumi pressiesindaja.

"Konverentsi tulemus peaks eelkõige olema majanduskoostöö, mille vastu tunnevad huvi eelkõige ettevõtjad," avaldas lootust Võru maavanem Mait Klaassen. "Kohtumise eesmärk on erasektori jaoks tingimuste loomine, et rajada toimiv kahe- ja kolmepoolne koostöövõrgustik, mis parandaks piiriäärsete alade elukeskkonda." Eesti delegatsiooni kuuluvad peale siseministeeriumi esindajate välisministeeriumi spetsialistid, Tartu, Võru, Põlva ja Valga maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste ning omavalitsusliitude esindajaid ning ettevõtjaid.

Konverentsi korraldab Euroopa Nõukogu. Seekordne konverents on jätkuks 1998. aastal Pihkvas Võrus ja Alūksnes toimunud piiriäärsete alade koostöökonverentsile.