Eesti väikepangad Parexi saatuse kordumist ei karda


Eesti väikepangad kinnitavad, et ei kasuta võõrkapitali ega „kuuma raha”.

 „Äripangal õnneks ei ole seda probleemi, mis on praegu pankadel, kes finantseerisid oma tegevust teiste pankade laenudega. Sellepärast refinantseerimise probleem meid otseselt ei puuduta,” kinnitas Tallinna Äripanga AS-i laenujuht Oleg Afanasjev Päevalehele.

Tema kinnitusel klientide nõudmiseni hoiuseid ehk „kuuma raha” laenutegevuses ei kasutata. Samal ajal on üle poole panga varadest suure likviidsusega, seda nii hoiustena Eesti Pangas kui ka teistes suurtes kommertspankades Eestis ja välismaal.

„BIG Parexi panka ohustanud sündikaatlaene enda finantseerimisel kasutanud ei ole,” kinnitab ka Balti Investeeringute Grupi panga finantsjuht Piret Raudsepp.

Tagatud sissetulekuga

Ainult tarbimislaenudele keskendunud BIG-i väljastatud laenude keskmine summa on tema sõnul 20 000 krooni ning üldjuhul ei ole see tagatud mitte konkreetse varaga, vaid inimese sissetulekutega. „Laenu tagasimaksmine ei eelda kliendilt mingi vara müüki ja igakuiseid makseid saab ta teha oma jooksvate rahavoogude arvelt,” selgitab Raudsepp.

Finantsinspektsiooni andmetel oli 2008. aasta augusti lõpus likviidsete varade osakaal pankade koguvarades keskmiselt ligi 18% ja lühiajalistes kohustustes 40%.