Eesti vastutustundlikem ettevõtja Ammende Villa panustab inimarengusse

 (1)

Esmakordse Eesti ettevõtete vastutustundlikkuse uuringu põhjal tuvastati, et Eesti ettevõtjad hoolivad töötajatest ja keskkonnast.

PWP Partnersi korraldatud uuringu käigus saadeti 2500-le väikse ja keskmise suurusega ettevõttele ankeedid, millele vastas 500. Umbes 35 protsenti ettevõtetest arvas, et käitub vastutustundliku ettevõtluse põhimõ-tetele vastavalt.

Konkursi üldvõitja Ammende Villa turundusjuhi Annika Treiali hinnangul püüab ettevõte luua töötajate arenguks igakülgseid tingimusi koolituste ja keskkonna kujundamisega. Villa seinad on kaetud oliiviõli ja naturaalsete värvidega.

Konkursi käigus uuriti ka Baltimaade kui terviku ettevõtluskeskkonda. Kuigi uuringu korraldaja prantslase Pierre Blime hinnangul on lõplikke järeldusi veel vara teha, tundus, et Eesti ettevõtted on teiste Baltimaade ettevõtetega võrreldes juhtrollis.

“Ülemaailmsed uuringud on tõestanud, et vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimine on kasulik ka majanduslikus mõttes, kuna see on kokkuhoidlikum ja jätkusuutlikum,” ütles Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi esindaja Elina Rääsk.

Vastutustundlik ettevõtlus on põhimõte, mille kohaselt ettevõtted keskenduvad lisaks kasumi teenimisele sellele, et nende tegevus oleks jätkusuutlik. Nad hoolitsevad kõige eest: alates töötajate tervisest kuni tegevuse keskkonnamõjudeni.

Teised võitjad

Kogukonnamõju

•• Saaremaa ettevõte OÜ Ensert, mis tegeleb eelkõige laste heaoluga.

Keskkonnamõju

•• Eurofoto OÜ, mis kasutab keskkonnasõbralikke materjale.

Jätkusuutlikkus

•• Viljandi ettevõtet FK Teenused kiideti otstarbeka ressursikasutuse pärast.