Eestis tarbitavast elektrist moodustab taastuvenergia juba viiendiku, päikeseenergia tootjate arv vaid kasvab

 (5)
Purtse tuulepark Ida-Virumaal
Purtse tuulepark Ida-VirumaalFoto: Rauno Volmar

Teises kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvatest allikatest elektrit 411 gigavatt-tundi ning see moodustas 19,7 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis. Taastuvenergia osakaalu selle aasta sihttasemeks on Eesti seadnud 15,7 protsenti.

Viimasel kahel aastal on teises kvartalis taastuvatest allikatest toodetud elekter katnud veidi üle 17 protsendi kogutarbimisest, teatas Elering.

Toodetud taastuvenergia kogus oli tänavu teises kvartalis võrreldes aasta esimese kvartaliga väiksem, kuid aastataguse ajaga võrreldes oli taastuvenergia kogus ja osakaal suurem eelkõige tänu kasvanud tootmisele biomassist ja päikeseenergiast.

Biomassist toodeti kümme protsenti rohkem elektrit kui möödunud aasta teises kvartalis ja päikeseenergiast peaaegu kolm korda rohkem elektrit kui eelmisel aastal samal ajal. Biomassist, jäätmetest ja biogaasist elektri tootmine moodustas teise kvartali taastuvenergia kogutoodangust 64 protsenti, tuulest toodetud elekter 30 protsenti ning päikeenergiast toodetud elekter andis ligi viis protsenti kogu taastuvenergia toodangust.

Tuuleenergia eest said tootjad tänavu aprillist juunini toetusi viis miljonit eurot ehk kuue protsendi võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kogu toodetud tuuleenergiast sai toetust 77 protsenti ning poole aasta jooksul on väljamakseid tehtud 49 protsendi ulatuses 2019. aastaks prognoositud tuuleenergia toetustest. Seaduses ette nähtud toetatava tuuleenergia piirmäärast (600 gigavatt-tundi) on kuue kuuga toodetud samuti 49 protsenti ehk 293 gigavatt-tundi.

Seotud lood:

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodeti kolme kuuga elektrit 263 gigavatt-tundi ning nendest kütuseliikidest toodetud elektrile maksti toetust tänavu teise kvartali jooksul 13 miljonit eurot. Hüdroenergiast toodeti elektrit teises kvartalis 6,5 gigavatt-tundi ja toetusteks maksti 176 000 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab toetusskeemi osalisest lõppemisest hoolimata jätkuvalt ja selle aasta teises kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus ligi 19 gigavatt-tundi.

Kuna enamuse toodetud päikeseenergiast tarbivad mikrotootjad ise kohapeal ära, siis hinnanguliselt võib päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus olla võrku antud ja toetust saanud kogusest isegi 4-5 korda suurem.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu teises kvartalis veidi rohkem kui eelmisel aastal samal ajal – 612 000 eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat pisut üle 19 gigavatt-tunni.

Taastuvatest allikatest toodetud elektri ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Tasu kogus Elering teise kvartali jooksul 19,2 miljonit eurot ja toetusi maksis kokku 20,2 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav Eleringi veebilehelt.