Eestisse kolinud soomlane teenib siin suuremat palka kui varem Soomes

 (107)
Soome, Eesti ja ELi lipud
Soome, Eesti ja ELi lipudFoto: Eero Vabamägi

Sissetulekute tase on Eestis töötavatest soomlastest tõusnud rohkem kui pooltel, samas jääb see vähem kui kolmandikul (27%) madalamaks kui Soomes, selgub EASi tellitud uuringust.

Eestis töötavatest soomlastest 42% hindab oma netopalka märkimisväärselt suuremaks ja 11% mõnevõrra suuremaks sellest, mis neile pärast maksude maksmist Soomes kätte jäi. 20% vastanutest leiab, et nende netosissetulek on sama ja 27% tõdeb, et neile jääb Eestis vähem raha kätte kui Soomes.

Ostujõud seevastu on enamikul (74%) parem kui Soomes. Ainult 17% vastanutest leiab, et nende ostujõud on Eestis madalam kui endisel kodumaal.

Eestis töötavad soomlased hindavad madalat organisatsiooni hierarhiat. Pooled peavad oma edasijõudmisvõimalusi Eestis paremaks kui Soomes ning veerand vähemalt sama heaks. Eesti ühiskonda peab võrdlemisi kiiresti arenevaks ja kaasaegseks kolmveerand eestisoomlastest, kellest suurem osa elab siiski Tallinnas ja selle ümbruses. Valdav enamus (84%) eestisoomlastest peab ettevõtlust Eestis olulisel või keskmisel määral lihtsamaks kui Soomes.

Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tellitud küsitlusuuringu viis läbi turu- ja tarbijauuringufirma Norstat AS internetiküsitluse vormis. Uuring toimus 2015. aasta aprillis ja küsitlusele vastas kokku 287 Eestis elavat soomlast vanuses 20-70 aastat.