Eestlaste küberturvalisuse ettevõte loob Aasiasse blockchain-tehnoloogial põhineva meditsiiniplatvormi

 (2)
Martin Ruubel. Guardtime'i president
Martin Ruubel. Guardtime'i presidentFoto: Karin Kaljuläte

Küberturvalisuse lahenduste looja Guardtime loob koostöös Summus Global ekspertide võrgustikuga Aasiasse uue põlvkonna platvormi, mis ühendab endas meditsiinialase ekspertiisi ja tagab kasutajatele reaalajas digitaalselt turvalise juurdepääsu vajalikele andmetele ja parimatele ekspertteadmistele.

Blockchain-tehnoloogial põhinevaid lahendusi pakkuv Guardtime ja ekspertide võrgustik Summus Global asuvad Aasia turu jaoks välja töötama uue põlvkonna virtuaalset tervishoiuteenust, mis võimaldab Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul virtuaalkõne või -video teel kiiret kontakti juhtivate meditsiiniekspertidega kõikjalt maailmas.

“Platvormi eesmärk on pakkuda maailma juhtivatele tervishoiuspetsialistidele kiiret ja turvalist võrgustikku, mis sisaldaks ka kogu vajalikku meditsiinilist dokumentatsiooni ning võimaldaks seda vajadusel turvaliselt edastada,” selgitas Ruubel ja lisas, et dokumentatsiooni haldamise süsteemi saab edaspidi integreerida eri riikides kasutatavatesse tervishoiusüsteemidesse.

Ruubeli sõnul asutakse uut teenust pakkuma esialgu just Aasia turgudele, sest seni on sealne juurdepääs juhtivatele meditsiinialastele teadmistele olnud piiratud. Loodud teenuse kasutajateks saavad nii kohalike kui ka rahvusvaheliste juhtivate haiglate rohkem kui 4000 tipparsti.

“Uue platvormiga saab edastada meditsiinilisi andmeid ja pilte ka ühest jurisdiktsioonist teise nii, et see oleks vastavuses kohalike seaduste ja nõuetega. Andmete õigsus ja võimalik väärkasutus on tänu blockchain-tehnoloogiale matemaatiliselt tõestatav ning aitab tagada protsessi turvalisuse,” selgitas Ruubel platvormi tööpõhimõtet ja märkis, et lisaks tipparstidele saavad süsteemi toimimisest kasu ka paljud erinevad tervishoiusüsteemi osalised, alates teenusepakkujatest kuni lõppkasutajateni.

Seotud lood:

Guardtimega koostöös platvormi välja töötav Summus Global on ekspertide võrgustik, mis koondab virtuaalselt maailma juhtivaid tervishoiuvaldkonna spetsialiste. Võrgustiku eesmärgiks on aidata oma liikmetel kiiresti olulisi ja korrektseid meditsiinilisi otsuseid langetada, selleks vajadusel omavahel konsulteerides ning infot vahetades.

Guardtime poolt meditsiiniplatvormi jaoks välja töötatud ja arendatav KSI blockchain tehnoloogia on oma olemuselt matemaatiliselt tagatud küberturvalisuse lahendus digitaalsete andmete ja seadmete kasutuse ning väärkasutuse tuvastamiseks. Tänu oma ülesehitusele võimaldab blockchain säilitada digiandmete muudatuse ajalugu, tuvastada koheselt, kes ja millal on digiandmeid muutnud, ning kasutada neid võimalusi korraga suure hulga andmete puhul kiiresti ja korraga.

Lisaks Summus Globalile teatas Guardtime Aasia turgudega seotud tiheda koostöö tulemusel hiljuti ka ühisprojektist Hiina suurima autotööstuse teenusplatvormiga UMVA-China. Nimelt võetakse Hiina autotööstuse tootmisüksustes peagi kasutusele eestlaste poolt loodud blockchain-tehnoloogial põhinev tarkvara, mis tagab läbipaistvuse elektrooniliste lepingutega seotud finantsasutustele, muudab tollitoimingud läbipaistvaks, lihtsustab vajadusel toodete tagasikutsumist ning aitab hankida ja tarnida varuosasid täpselt vastavalt vajadusele.

Guardtime on Eestis asutatud maailma suurim blockchain-tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja, kes aitab koheselt tuvastada erinevates digitaalsetes andmetes ja tarkades seadmetes tehtud muudatusi ja selle tulemusena pakkuda e-ühiskonnale usaldusväärseid ning läbipaistvaid lahendusi.

Guardtime’i tehnoloogiat on täna integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-teenustesse, nagu näiteks e-Tervise süsteem, Riigi Teataja, Kinnistusraamat, Äriregister jm. Samuti teeb ettevõte koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega nagu maailma suurim kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA sõjavägi, tehnoloogiaettevõte Ericsson jt.