EfTEN kuulutab välja avaliku aktsiaemissiooni


EfTEN kuulutab välja avaliku aktsiaemissiooni
ekraanitõmmis

Alternatiivne investeerimisfond EfTEN Real Estate Fund III AS kuulutab välja avaliku aktsiaemissiooni kogumahus 3,5 miljonit eurot pakkumishinnaga 14 eurot aktsia kohta.

Lisaks emiteerib fond fondivalitsejale suunatuna sama pakkumishinnaga 87 272 aktsiat.

Aktsiaid saavad märkida alates 30. oktoobri kella 9-st kuni 10. novembri kella 16-ni kõik füüsilistest ja juriidilistest isikutest investorid Eestis, kellel on väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaalis.

Emissioonijärgselt noteeritakse fond Nasdaq Tallinna börsil põhinimekirjas ja see saab kaubeldavaks kõikidele investoritele.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatuse liikme Viljar Arakase sõnul viib fond emissiooniga ellu lubaduse, mille andis investoritele juba 2015. a ja mille suunas seni töötas.

“Kuivõrd meie konservatiivse investeerimisstrateegiaga sobivaid investeerimisobjekte tänases kinnisvaraturu konjunktuuris napib, kaasame omakapitali vaid töös olevate investeeringute valmis ehitamiseks vastavalt fondi investeerimispoliitikale ning kavandatava Tähesaju Hortese arenduseks,” ütles Arakas.

Fondi eesmärk ja peamine kohustus ligi 300 investori ees on endine – pakkuda stabiilset dividenditootlust ja head kapitali kasvu. Fond maksis 2015. aasta eest investoritele 29,7 eurosenti dividende aktsia kohta, seda esimese tegevusaasta viie kuu eest. 2016. aasta eest tasus fond dividende 63 eurosenti aktsia kohta ehk kokku 1,5 miljoni euro ulatuses.

Seotud lood:

Fond maksab dividendideks 80 protsenti iga-aastasest vabast rahavoost. Oodatav iga-aastane dividendimäär on fondi dividendipoliitika kohaselt 4-8 protsenti

aastas. Dividendi maksmise otsustab igal aastal fondi üldkoosolek. Aktsia hind on kasvanud 2015. aasta esmasemissiooni nominaalhinnaga (10 eurot aktsia kohta) võrreldes 14 euroni, mis vastab fondi puhasväärtusele aktsia kohta seisuga 30. september 2017.

Tänaste aktsionäride hulgas on kõik neli fondivalitseja töötavat partnerit ning seitse EfTEN-i algset investorit. Kokku kuulub fondi omakapitalist üle 35 protsendi fondivalitseja aktsionäridele.

“On oluline garantii aktsionäridele, et me ei investeeri vaid investorite, vaid ka endi raha,” lisas Arakas, kelle sõnul on kavas hoida ka börsile minekuga seoses kulud madalad.

Fondi börsile viimise korraldab fondivalitseja EfTEN Capital ise koostöös juriidilise nõustaja Ellex Raidla’ga. “Emissiooni ja noteerimisega kaasnevad küll mitmed kohustuslikud püsi- ja perioodikulud, kuid hoiame need võimalikult madalal tasemel. Oleme investoritele lubanud teha Tallinna börsi ajaloo odavaima IPO,” ütles Arakas.

Fondi varade maht on seisuga 30. september 2017 kokku 91,1 miljonit eurot, millest omakapital moodustab 40,4 miljonit. Kinnisvarainvesteeringute puhastootlus ilma pangavõimenduseta on 7,7%, investeerimisportfelli brutotootlus üüritulu baasilt 9,1%. Pangalaenude osakaal on kinnisvarainvesteeringutest 53%.

Fondi kahe esimese emissiooni käigus kaasatud kapital 24,8 miljonit eurot on investeeritud järgnevatesse objektidesse Balti riikides: Šiauliai linna südames asuv Saules Miestas kaubanduskeskus, Vilniuses asuv esinduslik Ulonu ärimaja ja Laisves 3 büroohoone ning DSV logistikakeskused Riias, Vilniuses ja Tallinnas.

Käesoleva aasta kevadel viis EfTEN Real Estate Fund III AS läbi oma kolmanda avaliku aktsiaemissiooni, mille käigus kaasatud 6,3 miljonit eurot investeeriti Laagris asuvasse Hortese aianduskeskusesse ja uue Laagri Selveri arendusse ning osa kaasatud kapitalist suunati Riia DSV logistikakeskuse ümberehitusse.

Ülekaalukalt suurim fondi investeering on Leedus Šiauliais asuv esinduslik Saules Miestase ostukeskus, mille väärtus on 31,1 miljonit eurot seisuga 30. september 2017 ehk umbes kolmandik fondi varade mahust.

EfTEN Real Estate Fund III AS on ainus EfTEN Capitali poolt valitsetav fond, mis teeb jaeinvestorile kättesaadavaks investeeringud suuremahulistesse ärikinnisvaraprojektidesse Balti riikides, mida iseloomustab stabiilne, lihtsalt ennustatav rahavoog ning mõõdukas kapitali kasv. Vastavalt Finantsinspektsioonis registreeritud fondi prospektile ja fondi põhikirjale võib fondi investeeringuid finantseerida pangalaenuga kuni 65% ulatuses. Omakapitali osakaal on igas uues investeeringus 35% või rohkem. Iga-aastane omakapitali tootluseesmärk on 15% aastas. Tegu ei ole garanteeritud fondiga.

Finantsinspektsioonis registreeritud EfTEN Real Estate Fund III AS on kümneaastane tähtajaline fond, millest 3 aastat on investeerimisperiood, 5 aastat hoidmisperiood ja 2 aastat väljumisperiood. Börsil noteerimise järgselt muutub fond tähtajatuks.

EfTEN Real Estate Fund III AS on fondivalitseja EfTEN Capitali poolt 2015. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond. EfTEN Capital AS on 2008. aastal asutatud varavalitsemise ettevõte, mis tegeleb ärikinnisvarainvesteeringutega Balti riikides. EfTEN Capital AS valitseb lisaks EfTEN Kinnisvarafond ASi ja EfTEN Kinnisvarafond II ASi. EfTEN Capitali grupp (EfTEN Capital koos tütarettevõtjatega) valitseb 43 ärihoonet, kus asub rohkem kui 900 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus seisuga 30.06.2017 on ligikaudu 500 miljonit eurot. EfTEN Capital AS on registreeritud Finantsinspektsioonis ning tegutseb Finantsinspektsiooni järelevalve all.