Ehitusmahud võrreldes eelmise aastaga suurenesid


Ehitusmahud võrreldes eelmise aastaga suurenesid
Tallinna kesklinnFoto: Andres Putting

Eesti ehitusettevõtted ehitasid 2016. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes Eestis ja välisriikides kokku 3 protsenti rohkem ning kui vaadata ainult Eesti turgu, siis ulatus kasv 5 protsendini.

Tänavu esimeses kvartalis ehitati omal jõul 374 miljoni euro eest, sellest hooneid 289 miljoni ja rajatisi 85 miljoni euro eest. 2015. aasta esimese kvartaliga võrreldes suurenes hoonete ehitamine 12% ning rajatiste ehitamine vähenes ligi viiendiku võrra, teatas statistikaamet.

Kohalikku ehitusturgu mõjutab jätkuvalt enim rajatiste ehitusmahtude vähenemine. Vähem tehti ka hoonete remondi- ja rekonstrueerimistöid. Seevastu hoonete uusehitus jätkas kasvutrendil.

Välisturul tegutsevate Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht vähenes 2015. aasta I kvartaliga võrreldes 8% mõjutatuna põhiliselt hooneehitustöödest. Välisriikidesse tehtud ehitusmahtude osatähtsus kogu ehitusmahus oli tänavu I kvartalis 9%.

Ehitisregistri andmetel lubati 2016. aasta I kvartalis kasutusse 990 uut eluruumi. Sama palju uusi eluruume valmis ka aasta varem samal ajal. Üle poole valminud eluruumidest asusid korterelamutes. Enim uusi eluruume valmis Tallinnas.

Nõudlus uute hea asukohaga kvaliteetsete elamispindade järele püsib. 2016. aasta I kvartalis väljastati ehitusluba 1347 eluruumi ehitamiseks, mida on üle poole rohkem kui mullu I kvartalis. Eelistatuim elamutüüp oli korterelamu.

Kasutusse lubati 304 mitteelamut kasuliku pinnaga 118 000 ruutmeetrit. Enim lisandus uut kaubandus- ja laohoonepinda. Võrreldes 2015. aasta I kvartaliga vähenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka maht.