Ekspress Grupi müügitulu mullu kasvas


Ekspress Grupi müügitulu mullu kasvas
Foto: Priit Simson

AS Ekspress Grupi neljanda kvartali müügitulu kasvas 11% ja ulatus 19,5 miljoni euroni ning 12 kuu müügitulu 8% ulatudes 69,1 miljoni euroni. Kontserni 12 kuu puhaskasum langes 2017.aastal teenitud 3 miljonilt 2018. aastal 25 000 eurole.

Kontserni 12 kuu digitaalsed tulud kasvasid 23% (2017: 16%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustavad 38% (2017: 33%) kogukäibest, seisis ettevõtte börsiteates.

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus neljandas kvartalis 1,2 miljoni euroni ja 12 kuu arvestuses 4,2 miljoni euroni. Võrreldes 2017. aasta sama perioodiga langes EBITDA neljandas kvartalis 0,3 miljoni euro võrra ja 12 kuu võrdluses 2,5 miljoni euro võrra. Kontserni 12 kuu puhaskasum oli 25 000 eurot.

Kontserni trükikoda on tulenevalt langevatest tiraažidest hinnasurve all, mis on toonud oodatust suurema languse ka segmendi kasumlikkuses. Täiendavalt mõjutasid tulemust kasvanud sisendhinnad, peamiselt tööjõu-, elektri- ja paberikulu. Viimane neist on avaldanud mõju ka kontserni kirjastusettevõtetele Ekspress Meedia ja Õhtuleht Kirjastus.

Teise poolaasta tulemused sisaldavad olulisel määral ühekordse mõjuga ASi Ajakirjade Kirjastus tegevusvaldkondade töö ümberkorraldamisega seotud kulusid nii AS Ekspress Meedia kui ka AS Õhtuleht Kirjastuse organisatsioonides. „Juba 2018. aasta lõpus nägi Kontsern efektiivsuse kasvu ning kontserni teised veebiplatvormid täiendasid positiivselt ajakirjade paberväljaannete sisu, mistõttu näeme 2019. aastal siin efektiivsuse kasvu," kommenteeris kontserni finantsjuht Signe Kukin.

Lisaks tuli kontsernil neljandas kvartalis maha kanda osa 2017. aasta lõpus ASist Ajakirjade Kirjastus ülevõetud raamatulao bilansilisest väärtusest, mis oli kõrgem võrreldes raamatute tegeliku realiseerimismaksumusega. Ühekordsete kulude mõju on 2018. aasta 12-kuu tulemuses kokku ca 0,9 miljonit eurot.

„Kontserni strateegia on suunatud digitaalsete tulude kasvule, jätkates kvaliteetse ja lugejate poolt hinnatud sisu tootmist. Samuti jätkame efektiivsuse suurendamist kõikides valdkondades. Tulude kasvule avaldab järjest enam negatiivset mõju asjaolu, et kaks globaalset kontserni, Facebooki ja Google'i, on kasvanud märgatava turuosani kohalikel reklaamiturgudel. Nende kahe ettevõtte Eestis, Lätis ja Leedus müüdud reklaamimahtudest puudub ülevaade. Keeruliseks teeb reklaamikonkurentsi ka asjaolu, et erinevalt kohalikest ettevõtetest ei pea reklaamihiiud maksma oma reklaamituludelt Eesti, Läti ega Leedu makse, kuna teadaolevalt müüvad mõlemad ettevõtted oma reklaami Balti riikide turgudele läbi Iirimaa ettevõtete," teatas Kukin.