Ekspress Grupp ostis suure osaluse videoproduktsiooniga tegelevas ettevõttes


Ekspress Grupp ostis suure osaluse videoproduktsiooniga tegelevas ettevõttes
Narva mnt 13 hoone Tallinnas, kus asub suur osa Ekspress Grupi väljaannetest.Foto: Ilmar Saabas

AS Ekspress Grupp omandas 16. septembril 2016. aastal 49-protsendilise osaluse ettevõttes Babahh Media OÜ, mis tegeleb videoproduktsiooni, meedialahenduste ja videotega seotud taristulahenduste müügiga Eestis.

AS Ekspress Grupp sai ka optsiooni omandada täiendavad Babahh Media OÜ osad 2021. aastal, mille tulemusel suureneks AS-i Ekspress Grupp osalus Babahh Media OÜ osakapitalis kokku 70 protsendini, teatas Ekspress Grupp börsile.

Omandamise eesmärgiks on laiendada oma äritegevust kiiresti kasvavas interneti videotootmise ja videoedastuse valdkonnas. Babahh Media meeskonna näol on tegemist aastaid turul tegutsenud ettevõttega, mis omab suurt potentsiaali kasvaval videotootmise turul.

AS-i Ekspress Grupp õigusnõustajaks tehingu läbiviimisel oli advokaadibüroo COBALT.

Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga ja emitendi nõukogu ega juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Tehingu puhul ei ole tegemist konkurentsiameti poolt kontrollimisele kuuluva koondumisega.