Ekspress Grupp taotleb ametilt luba Õhtulehe, Ajakirjade Kirjastuse ja Express Posti ostuks

 (2)
Ekspress grupp
Ekspress grupp

Ekspress Grupp esitas koos Tartu ärimehele Janek Veeberile kuuluva osaühinguga Suits Meedia konkurentsiametile koondumise teate ühise valitseva mõju omandamise kohta aktsiaseltside SL Õhtuleht, Ajakirjade Kirjastus ja Express Post üle.

Koondumise läbiviimise peamiseks eeltingimuseks on konkurentsiametilt vastava loa saamine, teatas ettevõte börsile.

Koondumise käigus ostab OÜ Suits Meedia AS-ilt Ekspress Grupp aktsiaseltside SL Õhtuleht, Ajakirjade Kirjastus ja Express Post aktsiad pärast seda, kui AS Ekspress Grupp on need omandanud AS-ilt Eesti Meedia vastavalt pooltevahelistele aktsionäride lepingutele.

OÜ Suits Meedia ja AS-i Ekspress Grupp vahel sõlmiti 15. oktoobril vastav kavatsuste protokoll. Koondumise käigus ei võõranda AS Ekspress Grupp talle hetkel kuuluvaid aktsiaid.

OÜ Suits Meedia ainuosanikuks on AS Giga, mille ainuaktsionäriks läbi valdusäriühingu on Janek Veeber.

Ekspress Grupp esitas eelmisel neljapäeval Eesti Meedia teate, mille kohaselt soovib kasutada nendevahelistest lepingutest tulenevat õigust omandada Eesti Meediale kuuluvad aktsiad SL Õhtulehes, Ajakirjade Kirjastuses ja Express Postis. Selline õigus on lepingupooltele ette nähtud juhuks, kui teise lepingupoole enamusaktsionär muutub.