Ekspress Grupp võttis pensionifondidelt kuue protsendiga laenu

 (8)
Raha
RahaFoto: Oliver Tsupsman

Ekspress Grupp emiteeris 5000 võlakirja nimiväärtusega tuhat eurot, intressimääraga kuus protsenti aastas ja lunastustähtajaga emissioonikuupäeva 7. oktoober 2027. Intressi makstakse kord aastas 7. oktoobril.

Võlakirjad emiteeritakse suunatud emissioonina AS-i LHV Varahaldus poolt hallatavatele pensionifondidele. 4. oktoobril sõlmis Ekspress Grupp märkimislepingu pensionifondide (LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M) nimel tegutseva LHV Varahaldusega kõikide emiteeritud võlakirjade märkimiseks kogunimiväärtuses viis miljonit eurot.

Võlakirjad on allutatud Ekspress Grupi poolt jaanuaris 2019 SEB pangalt võetud laenule, mille jääk seisuga 30. september 2019 on ligikaudu 13,4 miljonit eurot. AS-il SEB Pank on eesõigusnõudega võlausaldaja ja võlakirjad on allutatud SEB pangalt võetud eelnimetatud laenule. Võlakirjad kujutavad endast Ekspress Grupi tagatud võlakohustust aktsionäride ja seotud osapoolte ees. Võlakirjad on täielikult tagatud OÜ Haep garantiiga. OÜ Haep 88% osaluse omanikuks on Ekspress grupi suuraktsionär Hans H. Luik.

Võlakirjade emiteerimisest saadud vahendite arvelt refinantseerib Ekspress Grupp OÜ-lt Aktiva Finants (100% omanik Hans H. Luik) võetud laenu summas 3,2 miljonit eurot ja kasutab ülejäänud 1,8 miljonit eurot tulevasteks investeeringuteks. OÜ-lt Aktiva Finants võetud laen kandis intressi 12% ning oli kontserni vaates sildfinantseeringuks 2019. aastal tehtud suurematele investeeringutele. 2019. aastal on kontsern investeerinud Läti turul tegutsevasse piletimüügiplatvormi SIA Biļešu Paradīze ja väliekraanide ettevõttesse OÜ Linna Ekraanid Eestis. Kontsern jätkab aktiivselt investeeringutega tugevdamaks olemasolevaid põhitegevusi ja toetamaks kontserni digitaalse muutuse läbiviimisel.