Elektri börsihind oli 2015. aastal ligikaudu 2012. aasta suletud turu hinna tasemel

 (5)
Elektri börsihind oli 2015. aastal ligikaudu 2012. aasta suletud turu hinna tasemel
Foto: Ilmar Saabas

Elektri kaalutud keskmine börsihind oli eelmisel aastal Eesti hinnapiirkonnas 31,08 eurot megavatt-tunni kohta, mis on vaid 38 sendi võrra enam 2012. aasta lõpul kehtinud reguleeritud hinnast.

Seejuures oli 53 protsendil eelmise aasta tundidest elektri börsihind alla 30,7 euro ehk alla omaaegse reguleeritud hinna, teatas Elering.

Eelmine aasta oli Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul elektriturul tõestus, et turu avamine ei pruugi tähendada tarbijale tingimata hinnatõusu. „Hinnad olid 2012. aasta Narva elektrijaamade reguleeritud hinna tasemel. See oli hea uudis tarbijatele, kehv uudis tootjatele. Eriti neile, kes peavad teenima oma tulu elektrit müües, mitte ei saa seda läbi subsiidiumide,“ ütles Veskimägi.

„Praeguste elektrihindade valguses tootmisvaru Põhjamaade-Balti elektrituru piirkonnas väheneb, kuid on hetkel arvestades nii ühendusi kui kasutatavaid avariivõimsusi piisav, et toime tulla mistahes realistliku tarbimis-tootmisstsenaariumiga regioonis,“ lisas Veskimägi.

Eelmise aasta detsembris kujunes elektri börsihinnaks Eestis 26,72 eurot megavatt-tunni kohta ning hind langes novembriga võrreldes 19 protsenti. Soomes oli hind 26,56 eurot ja Nord Pool Spot elektribörsi süsteemihind 18,85 eurot megavatt-tunni kohta ehk 24 protsenti madalam novembri hinnast.

Lätis ja Leedus alanes elektri hind kuises võrdluses 16 protsenti, olles eelmisel kuul 38,34 eurot megavatt-tunni kohta. Läti ja Leedu hind ületas Eesti hinda 11,62 euro võrra.

Seotud lood:

Elektriühendus Soomega oli eelmise kuu 724 tunnil kasutuses suunal Soomest Eestisse ja ära kasutati 54 protsenti turule antud ülekandevõimsusest. Läti ühendus oli eelmisel kuul pea kõikidel tundidel kasutusel suunal Eestist Lätti ning ülekandevõimsusest kasutati ära 94 protsenti.

Elektri hinda mõjutava süsinikdioksiidi emissioonikvootide hinnad liikusid eelmisel kuul vahemikus 8,06-8,59 eurot tonni kohta ja keskmiseks hinnaks kujunes 8,28 eurot tonnist. Hinnad olid novembriga võrreldes veidi madalamad.

Detsembri viimase kauplemispäeva tehingute põhjal Nasdaq OMX Commodities turul võib jaanuari keskmiseks elektrihinnaks NPS Eesti hinnapiirkonnas kujuneda 37,46 eurot ja 2016. aasta esimese kvartali hinnaks 35,99 eurot megavatt-tunni kohta. Viimane hind on ligikaudu viie euro võrra kõrgem kui kuu aega varem toimunud tehingutes.

Detsembri ülekandevõimsuste tulu Eesti-Soome ühendustel oli kokku 121 638 eurot ja Eesti-Läti ühendustel 3,3 miljonit eurot. Turuosalistele müüdud hinnariski maandamise instrumentide ehk Limiteeritud PTR-ide oksjoni aasta, kvartali ja kuu toote hinnad olid võrreldes tegeliku hinnaerinevusega Eesti ja Läti vahel oluliselt madalamad, mis tõttu teenisid Limiteeritud PTR-e ostnud turuosalised detsembris taas kokku üle kahe miljoni euro.

Piiriülese võimsuse jaotamise tulu Eleringile moodustas eelmisel kuul kokku 1,7 miljonit eurot.