Elektroonikasektori väljakutseks saavad suured muutused autotööstuses

 (4)
Aasta kokkuvõte
Éolane Tallinn AS elektroonikatööstuse uue tehase avamine
Éolane Tallinn AS elektroonikatööstuse uue tehase avamineFoto: Rauno Volmar

2019. aasta oli elektroonikatööstuses hea aasta, kasv jätkus. Probleemideks oli endiselt tööjõu saadavus kõigil tasanditel ja paljude elektroonikakomponentide tarneraskused. Ettevõtted jätkasid aktiivset investeerimist tootmishoonetesse, seadmetesse ja automatiseerimisse. Aasta lõpus oli märgata jahtumist mõnedes segmentides, eriti autotööstuses, kus üleminek elektiautodele põhjustab lähiaastatel suuri muutusi kogu väärtusahelas.

Palgatase kasvas kogu sektoris, mis sundis ettevõtteid taas otsima võimalusi efektiivsuse tõstmiseks, sealhulgas läbi automatiseerimise ja digitaliseerimise. Näiteks transpordirobotid tehastes on muutunud arglikest katsetustest reaalseks tööriistaks.

Eksporditurgudel valitses mõningane segadus seoses kaubandussõdade, sanktsioonide ja Brexitiga. Jätkus mitmete tooterühmade tootmise tagasitoomine Hiinast, mis lõi ka meie ettevõtetele uusi võimalusi.

2019. aasta tõi ka uue valitsuse. Siinjuures on lootust, et elektroonikasektori jaoks koidavad edaspidi selgemad sihid ja strateegiline suund ning keskendumine koostööle, mille abil jätkata Eesti tööstuse arenemiseks vajalike võimaluste loomist ning konkurentsivõime tõstmist maailma mastaabis.

Looduse ja IT kõrvale

2020. aastal oodatakse majanduse jahtumist mitmetel meie tänastel sihtturgudel, seetõttu on väga oluline uute turgude leidmine ja vallutamine. Selleks plaanime ainuüksi Eesti Elektroonikatööstuse Liidu poolt aktiivsemat turundustööd, sh osalemist meie jaoks uutel messidel USAs ja mujal, kus saame tutvustada lähemalt kohalikku võimekat elektroonikatööstust. Loodame siinjuures ka riigi abile: Eesti tööstus, sh elektroonikatööstus peaks lisaks juba harjumuspärasele - loodusele ja IT-le - saama oluliseks osaks meie riigi sõnumist.

Samas jätkub kindlasti ka edaspidi nõudlus tarkade toodete ja digilahenduste järgi, mis tähendab ka nõudluse kasvu elektroonikasektoris - kõik nutikad lahendused kasutavad toimimiseks ju elektroonikat. 5G levik kogu maailmas loob aga omalt poolt nõudluse nii võrguseadmete kui ka asjade interneti seadmete vallas, nii et üldine meeleolu on optimistlik.

Et tagada nõudlusele vastav pakkumine oma valdkonnas, tuleb jätkata tegevust elektroonikatööstuse populariseerimiseks noorte hulgas, et tagada järelkasv ja uute spetsialistide põlvkond. Selleks on meie ülikoolid uuendanud õppekavasid ja tegemas aktiivset koostööd ettevõtetega, et juba koolipingis noortele valdkonna praktilist vaadet pakkuda.