Eleringi aasta tõotab tulla väga hea. Puhaskasum on siiani kasvanud mühinal

 (6)
Eleringi aasta tõotab tulla väga hea. Puhaskasum on siiani kasvanud mühinal
Foto: Hendrik Osula

Eleringi selle aasta üheksa kuu tulud olid 100,4 miljonit eurot, ärikasum 18,2 miljonit eurot ning puhaskasum 6,5 miljonit eurot. Puhaskasum kasvas aastases võrdluses 16 protsenti.

Elektri ja gaasi ülekandeteenusega seotud tulud kasvasid aastases võrdluses 4,2 miljoni euro võrra 74,9 miljoni euroni ning energiaturgudega seotud teenuste müük 4,9 miljoni euro võrra 25,4 miljoni euroni.

Ärikulude poolel avaldas märkimisväärset mõju bilansielektri kulude ning reguleerimisteenuse kulude kasv 27 protsendi 24,5 miljoni euroni. Kogu ülekandeteenuse osutamiseks vajaliku kaoenergia ostab Elering elektribörsilt. Seoses elektri börsihinna tõusuga kerkisid kulud kaoenergiale 3,2 miljoni euro võrra 13,2 miljoni euroni.

Eleringi üheksa kuu rahavood äritegevusest olid 27 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 69,6 miljonit eurot, millest seitse miljonit kaeti Euroopa Liidu toetusega. Riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus üheksa kuuga 4,2 miljonit eurot.

Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutas 224 miljoni euro ulatuses uute eurovõlakirjade enam kui neljakordse ülemärkimisega lõppenud emissioon ja varasemate võlakirjade lunastamine summas 225 miljonit eurot. Aktsiakapitali suurendamisest laekus 40 miljonit eurot ning laenusid tagastas ettevõte summas 5,5 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli septembri lõpus 943,7 miljonit eurot ning omakapital 372,7 miljonit eurot.