Eleringi hinnangul võib talvel tekkida elektripuudus

 (3)
Eleringi hinnangul võib talvel tekkida elektripuudus
Foto: Andres Putting

Elering on välja töötamas tegevuskava vältimaks võimalikku riski, et talvel pole kasvava elektrinõudluse katmiseks Eesti hinnapiirkonnas piisavalt pakkumisi.

Müüdud kogused kasvasid tänu Eesti ja Soome hinnapiirkondade hinnaerinevusele oktoobris 452,9 GWh- ni. Päeva keskmine müüdud kogus kasvas võrreldes septembriga ligi 10% ja energiavoog oli oktoobris 71% ajast suunaga Eestist Soome. Oktoobris oli elektrihind Soomes keskmiselt 1,8 EUR/MWh kohta kallim.

Eestisse elektribörsilt ostetud elektrienergia kogus on alates juulist olnud stabiilne, moodustades ca 38% meie siseriiklikust tarbimisest.

Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkonnas osteti oktoobris kokku 382,8 GWh elektrienergiat. Päeva keskmine ostukogus vähenes võrreldes septembrikuuga ligi 6 %. Oluliselt, ligi 25 % on võrreldes eelmise kuuga vähenenud eksport Lätti, moodustades 127,3 GWh. Ostetud kogused on olnud langevas trendis alates augustist, seda eelkõige vähenenud ekspordi tõttu Lätti ja Leetu. Lätis ja Leedus on seoses tekkinud soojuskoormusega käivitatud mitmeid koostootmisjaamasid, kuid ilmade jätkuval jahenemisel hakkab jõudsalt kasvama ka elektritarbimine ning võib oodata, et koostootmisjaamade tööle hakkamisest lähtuv positiivne elektripakkumise efekt Baltikumis kaob, teatas Elering.

NPS Estlink hinnapiirkonna keskmine hind oli oktoobris 49,47 EUR/MWh ning langes võrreldes septembriga veidi (2,3%). Hind kõikus 33,81 ja 73,2 EUR/MWh vahel. Leedu elektribörs Baltpooli keskmine hind oli 2,31 EUR/MWh kõrgem, kui NPS Eesti piirkonna hind.

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkonnas ostetud elektrienergia käive oli oktoobris 19,1 miljonit eurot ja müüdud elektrienergia käive 22,5 miljonit eurot.

Kaks olulisemast aspekti eelmisel kuul seoses elektribörsiga olid liitumine alates 19. oktoobrist NPS päevasisese elektrituruga Elbas. Kuigi oktoobris jäid päevasisesel turul kaubeldud kogused tagasihoidlikuks, ulatudes 11 päeva jooksul 0,1 GWh-ni, on siiski näha esimesi turu elavnemise märke. Elbas turg võimaldab kaubelda elektriga päevasiseselt ning kauplemispiirkonnaks on kogu NPS elektribörsiga liitunud riigid Põhjamaadest kuni Saksamaani. Kui päev-ette turg on eelkõige ettenähtud ja kasutatav elektrienergia ostuks ja müügiks, siis päevasisene turg annab turuosalistele võimaluse vastavalt kokkulepitud reeglitele müüa või osta üle- või puudujäävat elektrienergiat sama päeva sees. 19. oktoobrist anti päevasisesele turule jaotamiseks ka kogu vaba ülekandevõimsus Eesti – Soome vahelisel kaablil.

Teiseks nimetati 1. oktoobril NPS Estlink hinnapiirkond ümber NPS Eesti hinnapiirkonnaks. Muutuse tegi võimalikuks kõikide põhjamaades kehtivate läbipaistvusreeglite järgimine meie hinna piirkonnas tegutsevate turuosaliste poolt, sh ka süsteemihalduri poolt.