Elroni vigastele diiselrongidele kasutusloa andnud riiklik järelevalve peab "porgandeid" ohutuks

 (49)
Elroni rongid on ameti kinnitusel ohutud.
Elroni rongid on ameti kinnitusel ohutud.Foto: Priit Simson

Ajendatuna viimase aja väljaütlemistest meedias uute rongide töökindluse ja riikliku järelevalve puudujääkide kohta, peab tehnilise järelevalve amet (TJA) vajalikuks selgitada, et Elroni kasutuses olevatel diiselrongidel ei esine konstruktsiooniviga, vaid tegemist on kitsalt üksikute kasutuses olevate komponentide töö häirega.

Amet märkis oma teates, et nad on erilist tähelepanu pööranud rongide töökindlusele nende varajases kasutusfaasis ja kinnitab, et nimetatud komponentide häirete näol ei ole tegemist rongide ohutustaset puudutava veaga – rongide kasutamine on reisijate jaoks jätkuvalt ohutu.

Eelnimetatud tehnilised ebakõlad olid juba varasemalt vaatluse all ning tootja poolt võeti aegsasti tarvitusele asjakohased meetmed. Täna toimub voolumuundurite väljavahetamine ka nendel rongidel, kus voolumuunduritega seotud probleeme esialgu ei esinenud.

Stadler diiselrongidele väljastas amet kasutuselevõtu loa, olles eelnevalt veendunud rongide ohutuses ja töökindluses. Nimetatud rongide nõuetele vastavuse tõendamiseks ja kasutusloa saamiseks viidi läbi põhjalikud katsed, mille käigus ei ilmnenud diiselrongi kõnealustel komponentidel toimimisvigu.

Katsetamiste käigus polnud põhjust kahelda nende töökindluses, kuna antud komponendid on rongitööstuses laialt levinud ning ametile teadaolevalt varasemalt sarnaseid probleeme teistes riikides esinenud pole.

Seotud lood:

Amet peab vajalikuks rõhutada, et uusi elektri- ja diiselronge on esmakordselt Eesti ajaloos testitud rangete Euroopas kehtivate ohutusreeglite kohaselt.

Vaatamata põhjalikele katsetustele võib sedavõrd keerukatel toodetel nagu reisirong esineda varajases kasutusfaasis siiski tehnilisi häireid, mis otseselt ei mõjuta ohutustaset, märkis amet oma teates.