Endised aktsionärid andsid Telia taas kohtusse


Telia
Foto: Madis Veltman

Taas algas täie hooga kunagise Eesti Telekomi aktsionäride ja firma Tallinna börsilt välja ostnud Telia kohtuvaidlus selle üle, kas ja kui palju peaks Rootsi telekom aktsiate eest lisaks maksma.

Tänaseks on jõustunud Harju Maakohtu määrus, millega kohus kinnitas, et 2010. aastal toimunud aktsiate ülevõtmise käigus ei maksnud Telia Company AB Eesti Telekomi väikeaktsionäridele ülevõetud aktsiate eest õiglast hüvitist. “Väikeaktsionäride esindajad on esitanud Telia Company AB-le nõude täiendav hüvitis üle kanda. Kuivõrd Telia Company AB nõude saamisel hüvitist väikeaktsionäridele tasuma ei nõustunud, on esindajad taas pöördunud kohtu poole,” teatas väikeaktsionäre esindav Soraineni advokaadibürtoo.

Kohtuvaidlus sai alguse 2010. aastal, kui väikeaktsionärid pöördusid täiendava hüvitise nõudega kohtusse. Menetlus puudutab üle 1500 väikeaktsionäri. Kõigi väikeaktsionäride ühisteks esindajateks on kohus määranud Soraineni vandeadvokaadid Reimo Hammerbergi ja Carri Ginteri.

8. mail teavitas Telia Company AB aktsionäre, et neil on võimalik esitada oma nõuded täiendava hüvitise saamiseks Raidla Ellex advokaadibüroole, kes aktsionäride avaldused läbi vaatab. Sorainen esitas enda teatel järgmisel päeval Raidla Ellexile avalduse, milles nõuab kohtu määratud hüvitise ja seitsme aasta jooksul kogunenud viiviste ning õigusabikulude tasumist kõigile väikeaktsionäridele.
“Väikeaktsionäride esindajad leiavad, et menetluse mõttega ei ole kooskõlas Telia Company AB kehtestatud tingimus, et hüvitis makstakse välja vaid pärast täiendavate dokumentide esitamist ja menetlemist Raidla Ellex advokaadibüroos,” teatas Sorainen. “Samuti on Telia Company AB jätnud väikeaktsionärid teavitamata viivisenõude esitamise võimalikkusest.”

Soraineni teatel ei põhine nõuded esitada täiendavaid lisadokumente või avaldusi seadusel. Seetõttu on Sorainen andnud asja taas kohtusse, paludes kohtul kinnitada, et Telial on kohustus tasuda hüvitis viivistega kõigile väikeaktsionäridele ilma selleks täiendavaid eeltingimusi kehtestamata.