Endiste tippjuhtide loodav varahaldusfirma saab nimeks Redgate Varahaldus

 (3)

Finantsinspektsioon teatas, et andis AS-ile Redgate Varahaldus fondivalitseja tegevusloa.

AS-i Redgate Varahaldus juhatusse kuuluvad Mart Altvee, Veikko Maripuu ja Andrei Zaborski ning nõukogusse Indrek Prants, Armin Kõomägi ja Jaak Kütt.

AS-i Redgate Varahaldus kõigi aktsiate omanik on OÜ Redgate Capital.

Varasemalt on inspektsioon investeerimis- ja pensionifondide valitsemiseks loa andnud ettevõtetele Avaron Asset Management, Danske Capital, ERGO Varahalduse AS, GILD Fund Management, GILD Property Asset Management, Hansa Investeerimisfondid, Kawe Kapital, LHV Varahaldus, Limestone Investment Management, Nordea Pensions Estonia AS, SEB Varahaldus, Trigon Alternative Funds ja Trigon Funds.


Fondivalitseja põhiliseks tegevusalaks on fondide ja väärtpaberiportfellide valitsemine: fondi aktsiate või osakute väljalaske ja tagasiostmise korraldamine, fondi vara investeerimine, vara üle arvestuse pidamine ning muu asjakohane tegevus. Üks fondivalitseja võib valitseda mitut fondi.

Evli endine partner ja varahalduse juht Veikko Maripuu, endine SEB Eesti Ühispanga juht Mart Altvee ja Arco Vara endine juhatuse esimees Aare Tammemäe teatasid täna, et asutavad varahalduse ja finantsnõustamisega tegeleva ettevõtte.