Energiakontsern Utilitas liidab tütarettevõtted ühise kaubamärgi alla

 (1)
Energiakontsern Utilitas liidab tütarettevõtted ühise kaubamärgi alla
Turbiini paigaldamine Utilitase elektrijaamas Tallinnas Väo karjääris.Foto: Karin Kaljuläte

Energiakontserni Utilitas kuuluvad ettevõtted hakkavad tegutsema ühise kaubamärgi all ning on esitanud taotlused ärinimede muutmiseks.

Kaheksat Eesti linna soojusega varustavasse kontserni kuuluv AS Tallinna Küte võtab kasutusele ärinime AS Utilitas Tallinn ning AS Eraküte AS Utilitas Eesti. Tallinnas Väo karjääris asuv OÜ Tallinna Elektrijaam on esitanud taotluse võtta ärinimena kasutusele OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam, teatas ettevõte meediale.

„Utilitase ettevõtete klientidele nimevahetus muutusi kaasa ei too ning teenuste osutamine jätkub tavapärases korras. Nimevahetuse põhjuseks on see, et Utilitas on viimastel aastatel teinud läbi kiire arengu tänu suuremahulistele investeeringutele,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

"Oleme rajanud uusi koostootmisjaamu ja korrastanud katlamaju ja soojusvõrke, mille tulemuseks on suurem energiatõhusus, keskkonnasääst ja optimaalsed soojusenergia hinnad. Investeeringuid ja uuendusi oleme teinud üle Eesti ja seetõttu on sobiv hetk ühtlustada kontserni ettevõtete identiteeti," lisas ta.

Rohelise energia osakaalu suurendamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks on kontsern teinud viimasel kahel aastal investeeringuid 100 miljoni euro ulatuses. Suurem osa investeeringutest on läinud Väo uue jaama rajamisse ja soojusvõrkude rekonstrueerimisse.

Utilitase kontserni ettevõtted AS Tallinna Küte, AS Eraküte ja OÜ Tallinna Elektrijaam on esitanud äriregistrile avaldused, mille rahuldamisel muutuvad juriidiliste isikute ärinimed.

Seotud lood:

Utilitas on Eesti juhtiv kaugkütte ja elektrienergia pakkuja, kes osutab teenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Grupi ettevõtetes töötab kokku ligi 300 inimest. Utilitasele kuulub ka Tallinnas Väo karjääris asuv koostootmisjaam ning selle naabruses tänavu sügisel tööd alustav teine jaam.

Utilitase ettevõtted varustavad soojuseenergiaga 160 000 majapidamist üle Eesti ning toodavad elektrit sadadele tuhandetele inimestele. Utilitas kuulub 100% Eesti kapitalile.

Utilitas kontserni ettevõtted haldavad 500 km ulatuses soojusvõrke üle Eesti. Katlamajade installeeritud võimsus on 1,1 GW ning Väo koostootmisjaama elektriline nimivõimsus on 25 MW ja soojusvõimsus 67 MW.