EP: finantsturgude manipuleerimise eest peaks saama vähemalt 4 aastat vangistust

 (8)
EP: finantsturgude manipuleerimise eest peaks saama vähemalt 4 aastat vangistust
Scanpix/Panther Media

Teisipäeval parlamendi toetuse saanud eelnõu kohaselt tuleks tõsiste finantskuritegude, nagu LIBOR võrdlusalusega manipuleerimise eest rakendatavate karistuste alammääraks sätestada vähemalt nelja aastane vanglakaristus. Reeglid, mille eesmärk on taastada usaldus ELi finantsturgude vastu, tuleb nüüd heaks kiita EL liikmesriikide poolt.

"Tänane hääletus on suur samm edasi aitamaks kohtutel EL liikmesriikides peatada turgudega manipuleerimine. See on esimene seadus, mis viib sisse karmid kriminaalkaristused turgudega manipuleerimise eest, sätestades minimaalse 4 aastase vanglakaristuse tõsiste õigusrikkumiste nagu siseteabe kasutamise eest. LIBOR skandaal ei pruugi olla viimane - süüdistusi turgudega manipuleerimise kohta on ilmumas nüüd ka nafta-, gaasi- ja valuutaturgudelt," ütles majandus- ja rahanduskomisjoni liige, raportöör Arlene McCarthy.

"Karistused kurjategijatele, kes rikastuvad turgudega manipuleerimise ja siseinfo kuritarvitamise kaudu, ei tohiks piirduda ainult halduskaristusega. Olen uhke selle üle, et minu ettepanek raskete rikkumiste eest määrata vähemalt nelja aastane vangistus jäi vastuvõetud teksti," ütles kodanikevabaduste komisjoni liige, raportöör Emine Bozkurt.

Seaduseelnõu näeb ette senisest karmimate kriminaalkaristuste, sealhulgas vabadusekaotuse kehtestamist tõsiste finantskuritegude puhul nagu näiteks siseinfo kuritarvitamine, turuga manipuleerimine ja ebaseaduslik teabe lekitamine.

Tagamaks karistuste rakendamise terves ELis, peaksid kõik liikmesriigid sätestama raskete rikkumiste, nagu siseinfo kuritarvitamine ja turuga manipuleerimine, maksimaalseks karistusmääraks vähemalt nelja-aastase vanglakaristuse ja teabe ebaausa lekitamise eest vähemalt kaheaastase vanglakaristuse.

Turuga manipuleerimine, mis on karistatav nelja-aastase vanglakaristusega hõlmaks tehingu sõlmimist või korralduse tegemist, mis annab valesid või eksitavaid signaale ühe või mitme finantsinstrumendi pakkumise, nõudluse või hinna kohta või eksitavate sisendite esitamist, et manipuleerida võrdlusalustega nagu LIBOR (London Interbank Offered Rate) või EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Nelja-aastase vanglakaristusega karistatav siseinfo kuritarvitamine hõlmaks siseinfo kasutamist eesmärgiga osta või müüa finantsinstrumente või tühistada või parandada korraldust.

Liikmesriikidel oleks võimalik kehtestada turgudega manipuleerimise eest ka eelnõuga ettenähtust rangemaid kriminaalkaristusi.

Kui liikmesriigid parlamendi poolt heaks kiidetud teksti vastu võtavad on neil 24 kuud aega, et uued sätted jõustada.