ERIAL tegi kaks uut parima intressimääraga hoiust Eestis


ERIAL tegi kaks uut parima intressimääraga hoiust Eestis
ERIAL

Hoiu-laenuühistu ERIAL töötab pidevalt välja uusi finantstooteid ja täiendab olemasolevaid, et parandada pakutavate finantsteenuste kvaliteeti. Üks paljudest uuendustest on ERIALi hoiuste finantsmudel, mis on suunatud tarbijate sihtrühmadele sõltuvalt nende east.

Seega on iga ERIALi hoiuseliik orienteeritud kindlale vanuserühmale, mis võimaldab tõsta majanduslikku efektiivsust ja parandada osutatava finantsteenuse kvaliteeti. Tänu sellele saab iga ERIALi klient suurendada oma sissetulekut, tehes selle finantsiliselt efektiivsemaks.

ERIALi kaks uut hoiust

Tähtajaline pensionihoius – aastane intressimäär 12%
Klientidele, kes on 60-aastased ja vanemad

Tähtajaline pensionihoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 36 kuud ja maksimaalselt 72 kuud. Selle hoiusega on võimalikud rahalised operatsioonid, hoiuse põhisumma osaline täiendamine igal ajal ja mistahes summaga. Intressid arvestatakse ümber ja kantakse üle iga kord, kui hoiust täiendatakse sissetulevate maksetega. Lepingu kehtivuse ajal ei saa hoiuse põhiosa osakaupa välja võtta. Sõltuvalt intresside väljamaksmise tingimustest sobib hoiuseliik neile, kes soovivad saada regulaarset lisatulu.

Progressiivne tähtajaline hoius – aastane intressimäär 12%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Progressiivne tähtajaline hoius jääb ajavahemikku, mille kestus on minimaalselt 60 kuud ja maksimaalselt 120 kuud. Selle hoiusega on võimalikud rahalised operatsioonid, hoiuse põhisumma osaline täiendamine igal ajal ja mistahes summaga. Intressid arvestatakse ümber ja kantakse üle iga kord, kui hoiust täiendatakse sissetulevate maksetega. Lepingu kehtivuse ajal ei saa hoiuse põhiosalt raha osakaupa välja võtta. Sõltuvalt intresside väljamaksmise tingimustest sobib see hoiuseliik neile, kes soovivad saada regulaarset lisatulu.


ERIALi teised hoiused

Pikaajaline hoius – aastane intressimäär 12%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Pikaajaline hoius perioodiks, mille kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 120 kuud. Selle hoiuseliigi korral ei ole võimalikud rahalised operatsioonid, hoiusesumma põhiosa ja selle intresside osaline täiendamine ja osaline väljavõtmine lepingu kehtimise ajal. Sobib neile, kes soovivad koguda suure rahasumma. Tavaliselt on sellisel hoiuseliigil kõrge aastaintress. Hoiuse täieliku protsendimäära kättesaamiseks peab raha jääma hoiu-laenuühistu käsutusse lepingu kehtimise ajaks, kuna sellise hoiuseliigi intressid arvestatakse lepingu kehtivusaja lõpus.

Kogumishoius – aastane intressimäär 11%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Kogumishoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 180 kuud. Hoiuse tingimustega on ette nähtud rahalised operatsioonid, hoiuse täiendamine lepingu kehtimise perioodil. Sobib neile, kes soovivad koguda suure rahasumma, milleks tuleb hoiust regulaarselt täiendada. Seejuures ei ole võimalikud rahalised operatsioonid, hoiusesumma põhiosa ja selle intresside osaline täiendamine ning väljavõtmine lepingu kehtimise ajal. Hoiuse kogu intressimäära kättesaamiseks peab raha jääma hoiu-laenuühistu valdusesse lepingu kehtivusaja jooksul, kuna sellist liiki hoiuse protsendimäärad arvestatakse iga kord ümber ja kantakse üle, kui hoiusesummat täiendatakse regulaarselt.

Tähtajaline hoius – aastane intressimäär 10%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Tähtajaline hoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 72 kuud. Lepingu kehtivuse ajal ei saa selle hoiusega teostada rahalisi operatsioone, hoiusesumma põhiosa ei saa osaliselt täiendada ega osaliselt vähendada. Hoius sobib sõltuvalt oma intresside väljamaksmise tingimustest neile, kes soovivad saada regulaarset lisatulu.

Arveldushoius – aastane intressimäär 9%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Arveldushoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 240 kuud. See hoius on universaalne, võimaldab kliendil hallata oma sääste, teostada operatsioone sissetulevate ja väljaminevate maksetega. Arveldushoiuse summat võib täiendada ja vähendada igal ajal ja mistahes summaga. Hoiuseliigi intressid arvestatakse ümber ja kantakse üle iga kord, kui hoiust täiendatakse sissetulevate maksetega või vähendatakse väljaminevate maksetega. Intresside või hoiusesumma osaline või põhisumma väljavõtmine saab toimuda igal ajal ja mistahes summas. Hoius sobib neile, kes soovivad saada regulaarset lisatulu.

Kuidas hoiu-laenuühistu töötab?

Hoiu-laenuühistu ERIAL – see on finantskooperatiiv, mis kuulub selle liikmetele. Kooperatiivi tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: ühtedelt osalejatelt võetakse vastu hoiused, mida seejärel kasutatakse teistele osalejatele laenude andmiseks. Kooperatiivi teenuseid on õigus kasutada üksnes selle liikmetel.

Missioon

Meie missioon määratleb hoiu-laenuühistu ERIAL tegevuse mõtte ja sisu, rõhutades selle olulist rolli Eesti majanduses. Meie kliendid, nende vajadused, unistused ja eesmärgid – see ongi vundament, millele ERIAL kui organisatsioon oma töö üles ehitab. Me seadsime endale ambitsioonika eesmärgi – saada üheks Eesti parimaks finantsettevõtteks.

Eelised

Kõrge intressimääraga usaldusväärsed hoiused
Hoiused ERIALis – see on finantslahendus, kus tarbija saab ise valida endale sobiva hoiuse, lähtudes oma rahalistest eelistustest ja tingimustest iga hoiuse korral.

Hoiuste kõige kõrgem intressimäär Eestis

See sai võimalikuks tänu ERIALi finantseerimis- ja investeerimisstrateegiale, riskide kaalutud analüüsi- ja hindamissüsteemile.

Edukas finantsjuhtimise kogemus

ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid, investeerides raha aktivatesse, mis tagavad rahaliste vahendite kõrge säilimise taseme ja suure tulususe.

Usaldusväärsus

ERIALis hoiustatud rahaliste vahendite säilimise kõrge taseme tagavad efektiivsed finantseerimissüsteemi põhimõtted, mida rakendatakse väljastatud laenude tagasisaamiseks.

Klientide kvaliteetne teenindamine

Me anname oma klientidele homse päeva suhtes kindlustunde ning tagame usaldusväärsuse. Me teeme nende elu paremaks, aidates neil oma plaanid ja unistused ellu viia.

ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu

Vastupidiselt kõigile krediidi- ja hoiuühistute tuntud tööpõhimõtetele püüab ERIAL jälgida infotehnoloogia valdkonna suundumusi. ERIALi teenuseid saab kasutada mitte ainult esindustes, vaid ka kaugteel, internetis mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu. Kõik ERIALi teenused ja finantstooted on kättesaadavad veebilehel www.erial.ee ja te ei pea kodust lahkuma, kui kasutate ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

ERIALi investeerimise põhisuunad

Millesse investeerib hoiu-laenuühistu ERIAL

ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid, paigutades raha aktivatesse, mis tagavad vahendite säilimise ja suure tootluse.

Investeeringud elamutesse ja ärikinnisvarasse
• Ost
• Müük
• Ehitus

Krediidiandmine
• Väikelaen
• Laenud auto tagatisel
• Laenud kinnisvara tagatisel
• Transpordivahendite liising
• Eluasemelaen
• Faktooring

Hoiu-laenuühistu ERIAL välja antud laenude tagastamise tagamiseks kasutatavad põhimõtted

• kinnisvara hüpoteek (hoonestatud kinnisvara, korteriomand, ehitusõigus);
• tähtajaline hoius tagatisena;
• kommertspant laenusaaja põhivarale või muule vallasvarale;
• sõiduki registerpant;
• era- või juriidilise isiku käendus;
• muud aktsepteeritavad tagatised.

Kuidas saada kliendiks ja astuda ühingu liikmeks?

Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmeks saamiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu.

Samm 1. Läbida registreerimine ja allkirjastada liitumisdokumendid.
Seda saab teha veebilehel www.erial.ee või meie esindustes, isiklikult kohale tulles. Kaasas peab olema pass või ID-kaart.

Esinduste aadressid:

• Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt);
• Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt).

Taotluse käsitlemine toimub online-režiimis. Süsteem töötleb informatsiooni ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

Samm 2. Sisseastumismaksu tasumine.
Maks tasutakse üks kord. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.

Samm 3. Sisseastumise osamaksu tasumine.
Selle minimaalsuurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Kes võivad saada hoiu-laenuühistu kliendiks ja astuda selle liikmeks?

• Füüsilised isikud, kes on täisealised, elavad alaliselt Eestis või omavad Eesti territooriumil kinnisvara.
Eestis registreeritud juriidilised isikud.


Miks ühineda?

Säilitamine ja suurendamine
Otseselt investeerimata raha odavneb inflatsiooni tõttu iga aastaga. See tähendab, et ühe ja sama summa eest saate mõne aja pärast osta vähem kaupu ja teenuseid kui praegu. Sel juhul öeldakse, et möödunud aja jooksul on raha ostujõud vähenenud, raha on odavnenud – kaotanud osa oma tegelikust maksumusest. Hoiu-laenuühistu ERIAL on valmis pakkuma oma klientidele paindlikke ja Eesti turul kõige atraktiivsemaid hoiuste intressimäärasid, mis kompenseerib inflatsiooni, samuti annab suurepärase lisasissetuleku ja reaalse rahateenimise võimaluse.

Finantseerimine
Ärgem unustagem ka seda, et hoiu-laenuühistu ERIAL klientidel ja liikmetel on soodustingimustel finantseerimise saamise võimalus.


Meie väärtused

Olla rohkem kui ainult finantsettevõte
Oleme otsuste tegemisel sõltumatud ja tegutseme lähtuvalt pikaajalistest huvidest ERIALi, ühiskonna ja riigi arendamisel.

Vastutus ja tulemus
Tänu ERIALi tööpingutustele võite endale rohkem lubada. ERIAL võttis endale vastutuse konkreetsete tulemuste saavutamise eest kindlaksmääratud tähtajaks ja optimaalsete kuludega. Me saame ERIALis aru, milline peab olema meie tegevuse tulemus ja kelle jaoks töötame. Me ei suhtu oma tegevusse ükskõikselt, töötame täieliku pühendumusega ühise tulemuse nimel. Me ei hakka selgitama, miks me ei suuda mingit ülesannet lahendada, vaid otsime selle lahendamiseks võimalusi.

Austus ja koostöö
ERIALi töötajad – ühe meeskonna liikmed. Mistahes kõrguste vallutamine on võimalik, kui on olemas mõttekaaslaste meeskond, keda ühendavad ühised väärtused. Seepärast ongi meie organisatsiooni peamiseks väärtuseks töötajad, kes on oma ala tõelised asjatundjad.

Professionaalsus
ERIALi töötajad – see on spetsialistide meeskond, kes tunneb hästi oma tegevusvaldkonda, omab teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud seatud ülesannete lahendamiseks. Nad täiustavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, on valmis muudatusteks ja innovatsioonide juurutamiseks.

Ausus
ERIAL ei moonuta teavet mitte kunagi ja kasutab ainult usaldusväärseid teabeallikaid. Me välistame oma tegevuses huvide konflikti, oleme oma professionaalse tegevusega seotud otsuste langetamisel alati objektiivsed ja sõltumatud.

Täiendava informatsiooni jaoks palun pöörduge ERIALi klienditoe telefonile (+372) 668 4210

Hoiu-laenuühistu ERIAL esindused

Suur-Ameerika 12 (1. korrus), Tallinn 10119
E-R 10–18
(+372) 615 0072
klienditugi@erial.ee

Tornimäe tn 5 (1. korrus), Tallinn 10145
E-R 10–18
(+372) 668 4210
klienditugi@erial.ee