Ernst&Young: välisinvesteeringuid toob laitmatu infrastruktuur


Audiitorfirma Ernst&Young poolt üle 1000 maailma ärivaldkonna otsusetegija hulgas läbi viidud uuringu kohaselt peavad viimased investeerimiskoha valikul kõige tähtsamaks kriteeriumiks transporti ja logistilist infrastruktuuri.

Olulised kriteeriumid on ka tööjõukulud ning potentsiaalne produktiivsuse kasv. Euroopas sai möödunud aastal enim investeeringuid Suurbritannia, talle järgnesid Prantsusmaa, Poola ja Belgia, teatas Ernst&Young.

„Kui analüüsida uuringu tulemusi Eesti kontekstist lähtuvalt, siis Eesti kui investeerimise sihtkoha atraktiivsust tõstaks märkimisväärselt näiteks palju kõneainet pakkunud Tallinn-Tartu kiirtee valmisehitamine,” rääkis Ernst&Young Balticu partner Hanno Lindpere.

„Teiselt poolt on Eesti miinuseks tööjõukulude hüppeline kasv ning potentsiaalset produktiivsuse tõusu me vähemalt Aasiaga võrreldes saavutada ei suuda. Kui vaadelda maalima ärikeskkonda tervikuna, siis omamoodi pilved on vaikselt kogunemas ka Hiina peakohale – kiirete sammudega kasvavad tööjõukulud on andud Indiale tugeva konkurentsieelise ning produktiivsus kasvab Indias oluliselt kiiremini kui Hiinas,” lisas ta.

Lindpere ütles, et suurim hulk uusi töökohti Euroopas tekkis investeeringute tulemusena Poolas (37 745), millele järgnesid Suurbritannia (27 462) ja Prantsusmaa (20 497).

„Ida-Euroopa on uute töökohtade loomiseks atraktiivne ka seetõttu, et siin ei ole Lääne-Euroopa jaoks ootuspärane elukeskkond veel välja kujunenud ning uued töökohad ei sünni mitte niivõrd keskkonna arengu ja innovatsiooni tõttu, vaid nii-öelda Läänele järgi jõudmiseks,” selgitas Hanno Lindpere.

„Kõige olulisema arenguga ärivaldkonnad on tehnoloogia ja teenused, täpsemalt tarkvara ja äriteenused, millele järgnevad autotööstus, elektroonika ja logistika. Kõige suuremad töökohtade loojad on auto- ja elektroonikatööstus. Ettevõtetest on Euroopa suurimad investeerijad Simens, Deutsche Post, IBM ja Microsoft.”

Ernst&Young Baltic ASi maksukonsultant Marko Saag ütles, et põhimõtteliselt on Eesti ka ettevõtete peakontorite asukohana mõeldav, kuid selle saavutamiseks peaks kindlasti vaatama üle meie maksusüsteemi nn valdusettevõtete maksustamise osas.

„Samas ei suurenda peakontorite Eestisse meelitamine tööhõivet, mis naljaga pooleks on Eestis vähemalt hetkel kõvasti üle Euroopa keskmise,” märkis Marko Saag. „Investeeringute ligi meelitamiseks on maksude küsimus kuuendal kohal, mis ei ole väheoluline, kuid mitte peamine. Eesti peamine probleem investeeringute saamiseks sobiva keskkonna loomisel ongi see, et Eesti ei vaata keskkonda tervikuna – arvestada tuleb võimalikult paljusid tähtsaid kriteeriume – nii kujunevad teiste riikidega võrreldes konkurentsieelised.”

Ernst & Young Baltic on Baltimaade juhtiv audiitorfirma, mille 2005. aasta käive oli 250 miljonit krooni. Ernst & Young´i Eesti esinduses töötab 75 inimest. Rahvusvaheliselt on Ernst & Young oma 107 000 töötajaga 140 erinevas riigis suuruselt teine ja kõige kiiremini kasvav majanduskonsultatsioone pakkuv ettevõte maailmas.