Esimene ühisrahastuse projekt läks hapuks? Crowdestate püüab investoritele raha tagasi saada

 (26)
Loit Linnupõld
Crowdestate asutaja Loit LinnupõldFoto: Eero Vabamägi

Kevade 9 tagatud rahastusprojekti sponsor, OÜ Korterivahetus ei ole senini täitnud Crowdestate'i investorite lepingutest tulenevat kohustust tasuda regulaarseid intressimakseid, ning ei näidanud makse tegemata jätmisele järgneval perioodil koostöövalmidust probleemi lahendamiseks, teatas ühisrahastusfirma Crowdestate oma kodulehel.

Sellega seoses on edastatud OÜ-le Korterivahetus lepingu ülesütlemisavaldus, mille kohaselt 05.05.2017 loetakse kõik Crowdestate'i investorite ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingud üles öelduks.

Laenulepingust tulenevalt tekib OÜ-l Korterivahetus kohustus tagastada platvormi vahendusel kaasatud laenu põhiosa, kogunenud intressid, viivised ja muud kõrvalnõuded. Kui kohustust ei täideta, annab tagatisagent Crowdestate Collateral Agent OÜ (hüpoteegipidaja) Crowdestate'i investorite huve esindades lepingutest tulenevad nõuded täitemenetlusse.

Investorite seisukohalt on tegemist esimese järjekoha hüpoteegiga tagatud investeerimislaenuga, mille tagatisväärtus peaks ületama kogu arvestusliku laenuperioodi vältel nii investeeringu põhiosa, intresside kui ka kõrvalnõuete summa.

Täitemenetluse tähtaegade määramatusest tingituna ei saa Crowdestate anda siduvaid lubadusi investoritele antud laenude tagastustähtaegade kohta. Meie hinnangul halvendab investorite olukorda käesoleval hetkel kokku lepitud intressimaksete mittelaekumine, kuid anname endast parima, et olukord lahendada investorite huve võimalikult vähe kahjustaval moel.

Seotud lood:

Informeerime investoreid edasistest sammudest vastavalt lepingust ja võimalikust täitemenetlusest tulenevale korrale, teatas ettevõte.

Tallinnas Kevade 9 projekt kujutab endast hüpoteegiga tagatud arenduslaenu, kuhu detsembris 2016 investeerisid 12 kuuks 12 protsendise oodatud tulususega 206 investorit 210 000 eurot.